Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Netti-portaali esittäy Karjalan taitehta

Šajekuun 9. päivänä Karjalan taitehmusejo esitti Karjalan tašavallan taiteilijien virtuaalini tietošanakirja -projektin. Nyt Karjalan parahista taiteilijista voipi helpošti šuaha tietyä kaiken.

Venäjän federaatijon presidentin grantin rahoilla vuuvven ajašša musejon spesialistit peruššettih ainutluatusen tietoresurssin. Šillä ei ole mallie painoversijošša. Tietošanakirjašša on tietoja viiještäkymmeneštä karjalaisešta taiteilijašta XX vuosišuan alušta meijän päivih šuaten.

Ennein ihmisillä oli vaikie löytyä tietoja Karjalan taiteilijista. Taitehmusejon uuši projekti auttau ratkaissa tämän propleeman. Nyt joka innokaš voit helpošti painautuo tašavallan kulttuuriarvoih. Šitä varoin pitäy vain tulla virt-catalog-rk.ru -nettišivuilla. Šieltä löytyy tietoja taiteilijašta: hänen luomiselämäkerta, kuva, taulugallerija, kirjutukšet taiteilijašta ta bibliografija.

Joka kuukauši virtuaalini tietošanakirja ruvetah täyventämäh kuin uuvvella informaatijolla, niin ni uušilla taiteilijilla.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat