Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Omin käsin luotu kaunehuš

Jedigarevien kotipiha Sovetskajakavulla. // Kuva: Nadežda Vasiljeva

Tänä vuotena kilpailu piettih kolmešša nominatijošša: Paraš talo, paraš piha šekä talon paraš porraškäytävä. Arvoštelijien joukošša oltih kaupunkihallinnon ammattimiehet, Kalevalan Neuvošton kanšanetuštajat šekä kanšalaispiirien etuštajat. Arvoštelijat ilmotettih voittajat kilpailun kahešša nominatijošša, voittaja kolmannešša Talon paraš porraškäytävä -nominatijošša valitah vuuvven lopušša.

Arvoštelijakunta oli yksimielisešti valinnun Mallikelposešša kunnošša olijakši talokši kahekšan korttierin talon №4 Sovetskajakavulla. Nina Koikerova, Valentina Kallio, Roza Marttinen, Marija Prohorova, Natalja Vasiljeva jo monta vuotta on eletty šiinä ta on jo totuttu pitämäh taluo ta pihua kunnošša.

Parahien kotipihojen omistajat šuahah kiitoškirjaset ta muistolahjat Kalevalan paikallishallinnon puolešta. Voittajie tällä kertua oli enemmän, mitä viime vuotena. Kaunehimpien pihojen joukkoh on piäšty Natalja Pimenovan, Ivan Popovin, Lidija Krestjaninovan, Tatjana Orlovskajan, Valentina Dijevan, Marina Lesosen, Galina Melentjevan ta Sergei Jedigarevin pihat.

Kalevalan paikallini ičehallinto niise kiinnittäy šuurta huomijota pos’olkan kunnoššukšeh. Tänä vuotena piirikeškukšešša on ašetettu ruhkalaatikot, avattih uuvvet leikkikentät lapšilla varoin, posolkan eri ošissa oli kunnoššettu levähyšpaikat ta noššettu lehtimajat. Ei niin ammuin Kalevalašša rupesi kulkomah linja-auto, šitä posolkašša ei ollun jo moneh vuoteh.

Vuuvven loppupuolella Kalevalan paikallishallinto meinuau järještyä kilpailun talon ta kaupan parahašta uuvvenvuuvven koristamisešta. Kalevalalaisie vuottau vielä monta muutaki yllätyštä uuvvenvuuvven pruasniekkoina.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat