Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Drolls-yhtyvehen huvija

15 vuuvven aikana Drolls-yhtyvehen joukko ei muuttun

Drolls on peruššettu vuotena 1999. Musiikin šuunnakši tuli Keškiajan ta Renessanssin musiikki.

 Enklannin kieleššä ”drolls” merkiččöy huvija. Enklannissa XVI-XVII vuosišualla ne oltih oikein šuositut musiikkiešitykšet. Näissä musiikkiešitykšissä tulou esih rahvahallini musiikki.

 Myö rupesima šoittamah vanhua musiikkie. Šillä aikua ”vanhana musiikkina” piettih erilaisie musiikin šuuntie. Oli tunnettu irlantilaini musiikki ta keltijen kulttuuri, šen lisäkši šoittima rahvahallista musiikkie, Barokko-tyylie. Alušta meilä ei tullun šeurušteluo lavalta kaččojien kera, myö šoittima nuottijen mukah, meilä ei ollun esityšpukuja.

 

Šiitä meilä oli enšimmäini vierailu ta ošallistumini festivaalih Valko-Venäjällä. Še oli rekonstruoinnin festivaali. Tiälä myö enšimmäistä kertua näkimä Keškiajan tyylin šoittajie lavalla. Näkimä heijän pukuja, šoittimie, esiintymistapua, mitein hyö šeuruššellah lavalta kaččojien kera. Myö šaima šuurta impul’sie ta ymmärtimä, jotta Drolls-yhtyvehen konseptijo oli jo luotu.

Nikola-film -studijo kuvasi Aleksandr. Nevskaja bitva -filmin, kumpasen enši-ilta oli vuotena 2008. Filmih ečittih näyttelijie, kumpaset šuatetah šoittua erilaisie šoittimie ta tanššie. Täššä filmissä myö olima kiertävänäyttelijien roolissa. Filmie varoin myö tutkima materialie täštä teemašta, eččimä šopivie šoittimie ta luatima pari kappalehie. Filmistä meilä jiätih keškiajan puvut. Näin šynty uuši kokonaini konšerttiohjelma.

Rupiemma levittämäh omua tuotantuo ta toivomma, jotta juhlimma yhtyvehen 50-šyntymäpäivyä.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat