Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kul’tuuran vuozi jatkuu

Kul’tuuruministran sanoin mugah, enämbi nygöi pidäs ruadua neroloin da perindöllizien ruadoloin kehittämizekse.

Kul’tuuran vuvven hantuzis Ven’an Kul’tuuruministerstvu kannatti Karjalan projektua 61 miljounah rubl’ah. Nämä dengat mendih eri kul’tuurualoin kehittämizekse. Tämän ližäkse hyvän grantan Ven’an Kul’tuuruministerstvan puoles sai Karjalan muuzikkuteatru. Uuzien spektakliloin luadimizeh teatru sai 21 miljounua rubl’ua.

Ruadopalkat kazvetah

Onnuako piälimäzii ruadoloi kul’tuurualan hyväkse on ruadopalkoin nostamine, kudamah tänävuon meni piäl kaheksan miljounan rubl’ua. Dengat ei olla suuret, ga palkat hil’l’akkazin kazvetah, muga tazavallan laitoksien ruadajien keskimäine palku nygöi on 19 tuhattu rubl’ua, paikallizien laitoksien ruadajien keskipalku on 16 tuhattu rubl’ua. Pienimät palkat tänäpäi suajah Mujejärven kul’tuurualan ruadajat. Ielline palkan kazvamine rubieu rippumah sit, kui ruadajat kehitetäh oman laitoksen ruaduo.

Muzeit pannah kundoh

Jo tämän vuvven lopus avavutah kohendetut Karhumäen piirin kodirannan muzei da Šoutjärven muzei. Myös tänävuon kohendettih Uspen’n’an kiriköt Kemis da Kondupohjas, kirikkö Jandomjärves, Mobergan taloi Kalevalas, jatketah kohendusruadoloi lähes kaikis Sortavalan kul’tuurulaitoksis, Veškelykses da Jessoilas, Tučinan talois Šoultjärves...

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat