Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Pohjoni retki

Karjalan Rahvahan Liiton johtokunnan jäšenet kerrottih lapšilla kyykän istorijašta ta pelin nykytilantehešta Karjalašša. Konša šiännöt tultih šelväkši, lapšet otettih pualikat käteh. Kyykkyä pelattih kakši tuntie peräkkäh. // Kuva: Natalja Vorobei

Matan aikana oli pietty monta tapuamista ta KRL:n akrivistit näkeyvyttih paikallisien karjalaisien kera. Piäjärven keškikoulu oli matan tärkeimpie kohtie. 

Monet Piäjärven koulun lapšet ollah karjalaisista perehistä, monet rikeneh käyväh Šuomešša. Monella karjalaini rahvaš ta karjalaini kulttuuri ollah tuttavat. Onnakko nyt Piäjärven koulušša karjalan kieltä ei opaššeta, a šuomen kieltä opaššetah vain fakultatiivilla.

– Meilä on yksi tunti netälissä. Še on liijan vähän lapšilla, – kertou šuomen kielen opaštaja Marija Ostapova, – raja on lähellä meitä. Monet perehet käyväh Šuomešša ta šuomelaisetki rikeneh käyväh Piäjärveššä. Ois hyvä, još šuomen kieli olis koulušša.

Karjalan Rahvahan Liiton aktivistit piettih nellä tuntie, millä kerrottih lapšilla karjalaisista ta karjalaisešta kulttuurista. Hyö kerrottih šamoin ičeštä, omašta työštä, šiitä, mitä karjalan kieli heilä antau ta mitein šiitä tuli heijän elämäntapa. Marija Kundoz’orova hyvällä mielin ta rehellisešti vaštasi kaikkih kyšymykših. Tämä koulu on hänen kotikoulu, kaikki lapšet ta opaštajat ollah tutut.

Piäjärvi ei ole perintehellini karjalaini kylä, vain šuomelaisien rakentama meččäpos’s’elka. Karjalaini kulttuuri Piäjärveššä ei ole näkyvissä. Monet lapšet enši kertua kuultih kyykäštä.

Karjalan Rahvahan Liiton johtokunnan jäšen ta Ilveš-kyykkäjoukon peluaja Jevgeni Karakin kerto lapšilla kyykän istorijašta ta pelin nykytilantehešta Karjalašša. Konša šiännöt tultih šelväkši, lapšet otettih pualikat käteh.  Kyykkyä pelattih kakši tuntie peräkkäh. Parahakši lyöjäkši tuli yläluokkalaini Angelina Primerova. Hiän šai lahjakši kyykkä-kupin, kumpaseh on pantu I. K. Inhan kuva kyykkä-pelistä. Nyt Piäjärven lapšet tahotah pelata kyykkyä koulušša liikunnan tuntiloilla.

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat