Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Rajoja ei ole

Granic.NET-projektin johtaja Oleg Lipovetski ta nuoret draamakirjailijat harjottelujen aikana // Kuva: vk.com/kareliagranicnet -šivulta

Näytelmä oli ohjattu Granic.NET (Rajoja ei ole) -projektin puittehissa, kumpani tuanoin starttasi Petroskoissa. Projektin alkuhpanijana on ohjuaja Oleg Lipovetski.

Granic.NET-projekti on teatterilaboratorija. Kakši netälie tunnetut venäläiset draamakirjailijat opaššetah 14–17-vuotisie poikie ta tyttöjä lapšienkotiloista, liikuntavaivasie lapšie, šekä Petroskoin teini-ikäsie koululaisie kirjuttamah näytökšie. Teini-ikäsien lapšien näytökšien pohjalta ammattiohjuajat ohjattih esitykšen.

– Nykyjäh teatteriloissa melkein ei ole näytelmie 12+-merkillä, kerto projektin johtaja Oleg Lipovetski. – On näytelmie lapšilla ta aikuhisilla. Nyky teini-ikäsien kera teatteri ei pakaja. Niin teini-ikäsien ta teatterin välillä katou yhteyš. Meijän projektin erikoisuutena on juuri še, jotta še on tarkotettu 12+-ikäluokalla.

Epätavallista Granic.NET-eskiisinäytelmyä oli mahollista nähä vain yhen kerran. Näyttelijät esiinnyttih tekstit kiäššä. Illan aikana hyö näytettih yhekšän pientä näytöštä, kumpaset kirjutettih teinit. Näytökšet oltih ihan erimoiset, ei kaikki niistä kovin onnissuttu. Ka še oli lapšien šuuri ta tärkie henkellini työ.

”Lapšet, kumpasien pitäis vielä elyä onnellisešša starinamuajilmašša, kirjutettih šemmosie näytökšie, kumpaset pannah šuat aikuhiset ihmiset ajattelomah,” – kirjutti näytelmän jälkeh Julija Tubis Granic.NET -projektin šivulla Vkontakte-sosiaaliverkoštošša.

Kaikki rahat Granic.NET-näytelmän lipunmyönnistä (melkein 16 tuhatta rupl’ua) annetah Arina Tubisin nimie kantavalla hyvänluajintašiätijöllä, kumpani auttau vakavie šairaukšie käršivie lapšija.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat