Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Uuvvet autobuššit lähetäh karjalaisih kylih

Kulttuurivuuvven puittehissa Aleksandr Hudilainen luovutti avuamet uušista autobuššiloista. // Kuva: Andrei Rajev

Autobuššit, kumpaset tultih meijän tašavaltah, ollah erikoiset. Kolme niistä on ihan oikiet ”Klubit pyörillä,” šentäh kun niissä on ašetettu erikoislaittehisto. Šemmoset autobuššit šuatih Ihalan kulttuurikeškuš (Lahenpohjan piirin Miinalan kylä), Priäžän kanšallisen piirin Jessoilan kulttuurilaitoš, šekä Šuojärven piirin Loimolan kylän Dosug-sosiaali-kulttuurikeškuš. Uuvvet autobuššit annetah mahollisuuvven järještyä min vain kulttuuripivon piirien kaikissa kylissä. Ne voijah tuuvva loittosih kylih ei vain artistoja, ka i tarvittavan valo- ta musiikkitekniikan.

Karjalan teatterit ta konserttilaitokšet niisi šuatih uuvvet autobuššit. Nellä 36-paikkaista ”Etnobuššie,” kumpasissa on tarvittava valo- ta iänilaittehisto, oli luovutettu Karjalan Musiikkiteatterilla, Kanšallisella teatterilla ta Kanšallisien kulttuurien keškukšella, šekä Belomorskin piirin kulttuurilaitokšilla. Uuvven tekniikan avulla näillä kulttuurijärještöillä levenöy teatteri-, konsertti- ta vierailutoiminta. Niin Karjalan piäkaupunkin teatterit ta konserttilaitokšet tullah lähemmäkši tašavallan toisie kaupunkie ta kylie. Šamoin ne šuahah mahollisuuvven ošallistuo Venäjän ta kanšainvälisih vaihtoprojektiloih. Še noštau meijän tašavallan – Luoteis-Venäjän kulttuurikeškukšen – imagon.

– Karjalan alovehella on omie erikoisuukšie. Väještön šuuri oša eläy pienissä kylissä, šano Karjalan piämieš Aleksandr Hudilainen avuamien luovuttamisseremonijašša. – Tänäpiänä ei ole mahollisuutta joka kyläššä avata kulttuuritalo. Kylät, kumpasilla on tarkotettu uuvvet autobuššit, šuahah nyt järještyä kulttuuripitoja monissa kylissä ta pos’olkoissa. Kaččomatta šiih, missä eläy ihmini, hänellä pitäy olla mahollisuuš liittyö taiteheh ta avata omie neroja.

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat