Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Koulun kynnykšeltä šuureh muajilmah

Kalevalan piirin Borovoi-meččäpos’olkan eläjillä tämä vuosi on ollun hyvin pohatta juhlatapahtumista. Kešällä borovoilaiset pruasnuitih posolkan ta päiväkojin 50-vuotispäivie. Pimiekuun enšimmäisenä päivänä Borovoin koulu rupieu juhlimah 50-vuotispäivyäh, a šaman kuukauven lopušša 50 vuotta täyttyy šiitä kun Borovoin ašemalla tuli enšimmäini matkuštajajuna.

Näijen vuosien aikana Borovoissa on šattun monen monta tapahtumua. Pos’olkan tärkein laitoš Jyškyjärven lespromhoosi jo aikoja lopetti toimintah, lähettih pois rakentajat. Ei niin ammuin matkuštajajunan veturi hyväšteli borovoilaisie viimesellä merkinannolla: rautatieyhteykšen johtajat kačottih tämän reitin junayhteyttä tappijollisekši ta lopetettih šen. Ka mistänä vaikeukšista huolimatta koulu pos’olkašša eläy ta toimiu. Niin kuin ni enneinki še antau koululaisilla tietoja, enšimmäistä kokemušta ta valmistau lapšie šuureh elämäntieh. Viijenkymmenen vuuvven aikana koulun kynnykšeltä šuureh tuntomattomah muajilmah lähettih šuat piäštökkähät, hyö lähettih vallottamah muita huippuja, ka muisto opaššušajoilta jäi jokahisen šytämeh.

Entiset piäštökkähät rikeneh tullah käymäh omah kouluh. Entisien opaštujien tapuamisillaččujen järještämini on tullun tiälä hyväkši perintehekši. Niin ni viime vuotena šemmoseh tapuamiseh oli keräytyn eri šukupolvien opaštujie. Šiinä oli äijä mukavie muisselmie ta äijän kertomukšie koulun elämäštä muistu mieleh.

Borovoin koulun istorija alko vuotena 1964. Šilloin lakkautetun Kalevalan piirin alovehet kuuluttih Kemin piirih. Kemissä perintehellisen elokuun opaštajakonferenššin jälkeh, piirin šivissyšošaštolla oli kučuttu nuori opaštaja Valentina Aleksandrovna Gusakova ta ehotettih hänellä tulla uuvven koulun johtajakši nuorešša Borovoin meččäpos’olkašša. Johtamistyö oli Valentinalla tuttu. Kakši vuotta šitä ennein Valentina jo oli alkan šamanmoisen työn ihan nollašta Luušalmen uuvvešša koulušša ta hiän hyvin tiesi mitein ta mistä pitäy alottua.

 

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat