Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Lahja šyntymäpäiväkši

Runod lapsile -kirja on Valentina Rogozinan enšimmäini runokokoelma // Kuva: Olga Smotrova

Valentina Rogozina on kotosin Leningradin alovehen pieneštä vepšäläiseštä R’abov-Konec -kyläštä.

Koulun jälkeh Valentina Viktorovna opaštu Leningradin farmaseuttisešša opistošša ta viisi vuotta ruato apteekissa. Naini ei unohtan omua muamonkieltä, vepšäläisien tavat ta perintehen aina kiinnoššettih häntä.

Šiitä Valentina Rogozina lopetti Petroskoin valtijon yliopiston filologisen tietokunnan karjalan ta vepšän kielien laitokšen. Hiän monta vuotta ruato Karjalan pedagogisen yliopiston karjalan ta vepšän kielien laitokšella. Yliopistošša Valentina Viktorovna alko kekšie častuškoja vepšän kielellä, kumpasissa pilkkasi ihmisluonnon kieltehisie ominaisuukšie.

Konša Valentinalla šynty Sergei-poika, hiän enšin laulo lapšella tuuvvitušlauluja, a šitä rupesi kirjuttamah pienie runoja kuin venäjän, niin ni vepšän kielellä.

Parin vuuvven mittah runoja keräyty melko äijän ta Valentina Rogozina näytti niitä tunnetulla vepšän kielen spesialistilla Nina Zaicevalla. Nina Grigorjevna kaččo runoja, vähäsen korjasi niitä ta ehotti luatie runokokoelman, kumpasešta vois tulla opaššušvälineh päiväkotijen kašvattajilla.

Valentina Viktorovnan nelläriviset runot kerrotah lapšilla vuuvvenajoista, perehen jäšenistä, lapšien huviloista, ruuvvanlajiloista ta kašviloista. Joka runošša tuntuu naisen elämänviisahuš, kumpani on šelvä kaikilla. Kaunehie kuvija kirjah piirušti karjalaini taiteilija Anastasija Trifanova.

Nyt Valentina ei enyä opašša studenttija, hiän myöšty ruatamah apteekkih. Onnakko vepšän kieli ta kulttuuri aina ollah lähiset hänen šyväimellä.

– Šajekuun 14. päivänä miula oli šyntymäpäivä. Ta juuri šinä päivänä miula šoitti tuttava ta kerto, jotta miun runokokoelma ilmešty. Še uutini tuli parahakši šyntymäpäivän lahjakši! kerto Valentina hyvällä mielin.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat