Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Säilyttiä rahvahan pruazniekkoi

Irina Semakova nevvoi ojuajii käyttiä pruazniekoin valmistäjes Olonetsikije gubernskija vedomosti -lehtie, kudamua voibi löydiä internetas. Naizen mieles, sie löydyy hyviä paikallistu folklourumaterjualua. // Kuva: Ol'ga Smotrova

Seminuaran tarkoituksennu on nevvuo ohjuajii kyläpruazniekoin pidämizes. Ohjuajua tuli Karjalan eri čuppuloispäi – Jessoilas, Čalnas, Videles, Alavozes, Jyškyjärves, Kostamukses da Oniegan tagavozis kylispäi.  Ekspertoinnu on histourien kandiduattu, etnograffu, Kielen, literatuuran da histourien instituutan ruadai Konstantin Loginov da Karjalan kul’tuurualan arvostettu ruadai, folkloristu da muuzikan tutkii Irina Semakova. Juuri hyögi pandih algu seminuarale.

Konstantin Loginov pidi ynnällizen luvendon – saneli mibo pruazniekkoi piettih Karjalan pohjazes, suves da keskipuolel, kui da konzu arbailtih tuliedu aigua, nostettih lembie, kui piettih pruazniekkoi ennevahnas da kui muututtih pruazniekat aijan aloh...

Irina Semakova andoi nevvuo, kui olis parembi luadie pruazniekku nygöi, enziksehäi sellitti, mittumua etuappua oli joga pruazniekal ennevahnas... Nevvoigi kižoin pidämizeh: prostoimbat vahnat kižat, kui ojaine libo tansu, ollah parahat nuorih niškoi: net autetah nuorile vastinehen ečos.  Ojazes nuoret koskietah toine tostu käil – hyväl da ruadajal brihal talmut käispäi ei lähtietä...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat