Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Midä ielleh?

Konferensien ruado jagavii kahtekse: plenuaruistundoloih da ruadoh ozastolois. Sit ozaston ruadoh, kudamas paginale otettih kielidieloloi, yhtyi äijy karjalan kielen opastajua eri Anuksen piirin školispäi da Petroskoispäi. // Kuva: Jelena Filippova

Midä kaikkie olemmo suannuh karjalan kielen da karjalazen kul’tuuran kehittämizen aigah duumaičen ei maksa luvetella, sidä kaikkie hyvän tiijämmö. Täs kirjutukses himoittas paista tädä päiviä dai tämän päivän tilua da ruaduo. Sidä kaikkie kuulimmo konferensiel paginanpidäjis.

Kieliaktivistu Natalja Antonova verdai tämän päivän karjalazien aktivižuttu vuozien 1990, konzu rahvas nostih kehittämäh omua kieldy. Samua näemmö tänäpäi. ”Kaččokkua, min verran rahvastu tuli kursiloile opastumah karjalan kieleh – 200, sanoi häi. – Tädä rahvahan tahtuo, aktivužuttu käzil kämmenil nygöi pidäy kannattua.” Natalja Antonovan mugah jo pidäy luadie rahvahan školii, pyhänpäivän školii, kus rahvas voidas suaha eriluadustu kieleh opastustu. Sih niškoi pidäy olla uuttu opastusprogrammua, ruadajua, ruadajile palkua.

Suuren ruavon täs kaikes Antonovan mugah ruadau internettu, kudamas meijän kieli löydi oman kohtan, sai uvven eloksen. Internetas suau löydiä harvinastu tieduo meijän kieles da meijän kielel, on kogonastu TV- da raadivoprogrammua, fil’mua. On fourumua, omua joukkuo, saitua karjalakse. Kai tämä auttau levittiä tieduo karjalazis, meijän joga dielos da joga tapahtumas nygöi suau terväzesti tiijustua. Kieli muuttuu, kehittyy internetas, se ei jiä jällele toizis kielis...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat