Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Norjalla ta Karjalalla ollah nyt Yhteiset Juuret

Common Roots (engl. Yhteiset Juuret) -projektih ošallistu norjalaisie ta karjalaisie muusikkoja. // Kuva: Aleksei Tsikarev

Vuuvven aikana šäveltäjät Anastasija Salo Karjalašta ta Bjorn Andor Drage Norjašta ečittih Barents-alovehella eläjien kanšojen musiikkie, kumpaista vois muuttuo ta šoittua yhteis-norjalais-karjalaisen musiikkijoukon voimalla. Šamalla projektin järještäjät ruvettih eččimäh laulajie ta šoittajie Norjan ta Karjalan puolella. Šajekuun alušša, kun musiikki oli valmis ta muusikot oli löyvetty, Norjan Mo-i-Ranan kaupunkissa yhenpäiväsen harjottelun jälkeh piettih enšimmäini norjalais-karjalaisen konsertti.
Perintehellisen ta nykyaikasen musiikin, tyylijen, iänijen, tekstijen šekoituš toi konserttiohjelmah ainutluatuisuuvven. Musiikkijoukkoh tuli tunnettu norjalaini viulun šoittaja Ragnhild F’urebotten ta kitaristi Georg Bulje, Karjalan puolešta joukkoh yhyttih kantelehen ta huilun šoittaja Natalja Šamraj, vepšäläisie ta karjalaisie hiälauluja ta itkuviršija laulava Zoja Malikova, šaamelaisien joikujen laulaja Marija Aleksandrova. Anastasija Salo toimi ei vain šäveltäjänä, ka lisäkši pianistina ta kveenin ”Pois, Pois” -laulun esittäjänä.
Common Roots -projektin puittehissa oli pietty viisi konserttie, kakši niistä oli järješšetty Petroskoissa ta Sortavalašša. Joka paikašša šekä Norjašša, jotta Karjalašša kaččojat otettih musiikkijoukkuo vaštah hyvällä mielellä. Konsertin jälkeh monet šanottih, jotta šemmoista šekoitušta pohjois-folk-musiikissa hyö ei vielä kuultu. Muusikot ta šäveltäjät ollah hyvällä tuulella. Pitäy šanuo, jotta Sortavalašša pietyššä viimeseššä konsertissa karjalaiset tytöt ruvettih itkömäh lauluja pajattamašša.
– Mie šilloin lavalla ajattelin šitä, jotta tämä on viimeni konsertti, ta projekti on loppumašša, šentäh tuli šurullista, kerto Marija Aleksandrova.
Common Roots -projekti on šuanun rahotukšen BarentsKul’t-šiätijöštä.  Projektin toteuttajana on ollun Norjan Smeltedigelen-festivaalin johtokunta ta Nuori Karjala -nuorisojärještö.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat