Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Taivahallini iäni teatterin lavalta

Ainutluatuni näytelmä on kolmen muan (Venäjän, Norjan ta Sveitsin) yhteistyön tuloš. Näytelmän pohjana on nerokkahan norjalaisen dramaturgin Lucas Svenssonin näytelmä. Näytelmän ohjuajana ta šamoin kiäntäjänä on norjalaini ohjuaja kotosin Venäjältä Aleskandr Nordštrem:

– Oikein tykkyän Lucas Svenssonin tuotannošta. Hänellä on äijän mukavie teokšie. Mie valičin Maria Kallas -näytelmän ta piätin kiäntyä šen venäjäkši. Konša iče kiännät teošta, niin voit šanuo, jotta teksti tulou omakši, tunnet joka šanua. Venäjällä Jumalaini Maria Kallas -näytelmä on enši-ilta. Norjašša oli näytelmän kummallini kokemuš, missä piäroolissa oli mieš.

Maria Kallas on yksi tunnetuista ooperalaulajista, kumpani tuli legendakši jo elämän aikana. Täššä näytelmäššä on kerrottu laulajan urašta, yhteistyöštä tosien laulajien kera, rakkahuošta, katehukšešta ta šuurešta tragedijašta, konša naisen iäni šortu ta hiän ei voinun enyä laulua.

– Joka rooli on vaikie, pitäy ymmärtyä mistä kerrot, mitä näytät lavalta. Maria Kallas on vaikie ta vahva hahmo. Tällä naisella oli oikein šuuri tarmo, kaikki voimat hiän anto omilla kaččojilla. Mie äijän luvin Mariašta. Ajattelen, jotta täššä näytelmäššä onnistu näyttyä tunnettu laulaja kahelta puolelta, tavallisešša elämäššä ta tuotannošša, kerto laulajan roolissa esiintyjä Marija Thorževskaja.

Paičči Marija Thorževskajan monologie, näytelmäššä on esitetty erilaisie arhiivamateriaalija laulajan konšerttiloista, valokuvie, koko näytelmän aikana kuuluu oopperalaulajan erikoini iäni.

Näytelmän ohjuajan šanojen mukah uuši näytelmä esitetäh Kanšallisešša teatterissa ušiemman kerran, još kaččojilla tulou kiinnoššuš.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat