Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Karjalašša šytty kulttuurien tähistö

Nuorison Avard-liiton aktijon puittehissa joka halukaš šai piiruštua kuvan ta työntyä šen lapšienkojin kašvattiloilla. // Kuva: Maikki Spitsina

Pimiekuun 16. päivänä Petroskoin Lapšien ta nuorison luomistalošša piettih Sozvezdije kul’tur (Kulttuurien tähistö) -festivaali. Ennein konserttie karjalaisien Ukrainan, Liettuan ta Kreikan šeurojen etuštajat tuttavuššettih vierahie omien maijen kanšallisien šyömisien, perintehien ta kulttuurien kera.

Ukrainalaisen kulttuurin Kalina-šeura kostitti vierahie makeilla varenikiloilla. Šeuran johtaja Svetlana Rukavišnikova on varma, jotta šemmoset eri kulttuurien festivaalit autetah nuorisuo tuntie Venäjän monikanšaista henkie. Festivaalin erittäin šuuri merkityš on niillä ihmisillä, kumpaset puattih Karjalah Ukrainan kaakkoisalovehilta.

– Politiikka ei voi vaikuttua kulttuurih. Meijän šeutu on vähäsen ankara, ka lämpimät šyväimet pyyhitäh pois kaikki rajat, šano Svetlana Rukavišnikova. 

Šiitä Luomistalon lavalla alko šuuri konsertti, kumpasen avajaisissa Karjalan tašavallan piämiehen neuvoja Andrei Makarevič onnitteli keräytynehie šuvaiččevaisuuvven päivällä ta korošti:

– Venäjä on šuuri kukkanippu, kumpasešša on äijän kukkua – eri kanšallisuukšie. Šäilyttäen eri kukkija, myö autamma elyä koko kukkanipulla.

A Petroskoin šivissyšhallinnon johtaja Jelena Gerasimova huomautti, jotta Petroskoi ta Karjala on šuvaiččevaisuušaloveh, kumpani kunnivoittaen ottau vaštah joka ihmisen, ken tuli meilä gostih ta jäi elämäh.

Onnittelupakinojen jälkeh lapšien ta aikuhisien kollektiivit esitettih Karjalašša eläjien kanšojen folkloorilauluja ta tanššija. Festivaalissa šai tuttavuštuo karjalaisien, šuomelaisien, inkeriläisien, venäläisien, liettualaisien, ukrainalaisien, marilaisien, kasakkojen, muštalaisien, puolalaisien, kreikkalaisien, armenijalaisien kulttuuriloih.

Festivaali, kumpasen devisina oli: ”Šytykkäh Karjalan taivahalla kulttuurien tähistö!” – tovellah onnistu.

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat