Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Lönnrotin koulun merkkivuosi

Svetlana Kondratjeva ruatau koulun peruštamisen enšimmäiseštä päiväštä. // Kuva: Ol’ga Smotrova

Šuomelais-ugrilaini koulu oli avattu vuotena 1994 17. koulun lisärakennukšen tiloissa. Šilloin koulun kaikki opaštajat maltettih muamonkielie. Enši vuotena koulu oli pieni, šiinä oli vain kuuši luokkua. Onnakko še kašvo ta vuotena 1999 Šuomelais-ugrilaini koulu muutti 18. koulun tiloih. Šiinä rakennukšešša rupesi elämäh yheššä kakši kouluo. Erikoisen koulun johtajakši tuli Natalja Barkalova. Vuotena 2000 koululla oli annettu Elias Lönnrotin nimi.

Vaikeukšista huolimatta koulušša aina on yštävällini ilmapiiri. Šuomelais-ugrilaini koulu on opaštajien lempi työpaikkana.

Natalja Barkalova, koulun johtaja:

– Mie tulin kouluh vuotena 1996 ta täštä ajašta ruan tiälä. Vuosien mittah äijän mitä on muuttun. Onnakko melkein koko opettajakunta jäi šamakši, šekä tuli uušie, nuorie opaštajie.

Svetlana Kondratjeva, opaštaja:

– Olen karjalan, venäjän kielen ta kirjallisuuvven opaštajana. Koulušša ruan šen enšimmäiseštä päiväštä, vuuvven 1994 1. šyyškuuta šuaten. Šitä ennein ruavoin 35. koulušša. Miula oli vain yksi yö ajatella työštä Šuomelais-ugrilaisešša koulušša, ta mie šuoššuin. Šilloin koulu toimi pieneššä rakennukšešša. Šiinä ruato 14 opaštajua ta oli kuuši luokkua: viisi enšimmäistä luokkua ta ykši toini luokka. Mie olin karjalan kielen opaštajana ta muamonkielien varajohtajana.

Šilloin myö koko päivät pakasima opaštajien ta koululaisien kera muamonkielellä. Äšen vahti pakasi lapšien kera karjalakši. Šiitä myö hil’l’akkaiseh kašvoma, ka nyt väheni kiinnoššuš muamonkielih. Nyt enemmän opitah šuomen kieltä, onnakko joka vuosi tulou kolme–viisi henkie opaštumah karjalan kieltäki.

 Anastasija Skutar’, opaštaja:

– Ruan koulušša nellätta vuotta. Melkein heti yliopiston jälkeh tulin ruatamah kouluh. Enšin opaššin vain šuomen kieltä, nyt opaššan karjalan kieltäki. Omien opaštujien kera pitälti valmistautuma koulun merkkipäiväh. Tahon šanuo, jotta juhlaohjelma on monipuolini. Joka opaštuja voit näyttyä omie neroja. Myö yheššä kekšimä näytelmän koulun teatterifestivaalie varoin ta opimma lauluja. Koulu on pieni muajilma, himottais, jotta täššä muajilmašša kaikilla olis mukava.

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat