Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Mafija karjalakši

Paginkanzu-kerhon ošallistujat pelattih karjalaiseh Mafijah // Kuva: Natalia Vorobei

Psihologini Mafija-stolapeli on hyvin šuosittu nuorison kešen. Šitä pelatah stolan takuana 8–16-henkisinä joukkoina. Pelin tarkotukšena on tiijuštua, ken on Mafija, puoluštua česnoita rahvašta, eikä antua Mafijan tappua rauhallisie kyläläisie.

Ajatuš pelata Mafijah omalla kielellä ei ole miun oma ideja. Vielä kevyällä luvin internetistä, jotta udmurtit pelattih šitä pelie udmurtin kielellä. Miun himotti kehittyä tätä pelie ta antua šillä enämmän karjalaista kolorittie. Šamoin miula tuli ajatuš luatie karjalaisie korttija, jotta pelin hahmojen nimet oltais kirjutettu karjalakši ta iče hahmotki oltais karjalaisien näkösie. Jo kevyällä mie rupesin eččimäh rahua korttiloin piiruštamiseh ta kerroin šiitä Priäžän etnokulttuurikeškukšen johtajalla Jekaterina Jefremovalla. Hiän innoštu täh idejah ta rahotti dizainerin työtä Laučat-projektin puittehissa.

Korttiloin piiruštajana on Sampo-televisijon dizaineri Pavel Pan’ukov. Hiän hyvällä mielin čukeltu täh ruatoh. Myö kekšimä ta piiruštima pelin šeiččemen hahmuo. Tavallisešša Mafijašša niitä on vielä enämmän! Vet mitä enämmän rahvašta peluau, šitä enämmän hahmoja voipi ottua pelih.

Yheššä Puavilan kera myö miettimä, mimmosena vois olla karjalaini Mafija tahi karjalaini liäkäri, pitäiskö heilä olla mitänih käsissä ta mimmoni takakuva vois olla heijän takana. Mie näytin piiruštajalla I. K. Inhan kuvie, šekä toisieki vanhoja ta nykyaikasie valokuvie, kumpasissa oltih kuvattu karjalaiset ta kumpasista näky, mimmosie vuatteita on karjalaisilla, missä hyö eletäh ta mimmoset kašvot heilä on.

Paginkanzu-klubin ošallistujilla kortit hyvin miellyttih. Klubih käyt eri-ikähisie ihmisie, monet heistä ei ni tiijetty, mi še Mafija-peli on, ka hyvällä mielin ošallissuttih šiih.

Karjalan kieli on elävä kieli, šitä voit käyttyä joka alalla! Mafija-peli niise on hyvä mahollisuuš kehittyä omua kielineruo ta vesseläšti viettyä aikua karjalaisien kera!

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat