Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

#45 (1235)


 • #45(1235) | HeimovelletNatalja Sinitskaja
  Helsingis 14. kylmykuudu oli valmistettu suuri mediapido, kuduas paginal oli suomenkielizen Carelia-lehten da karjalankielizen ”Oman Muan” nygytila da tulii aigu.

 • #45(1235) | KRLOl'ga Kuzmina
  Karjalan Rahvahan Liitto pidäy tärgienny yhtehisty ruaduo tazavallan piirilöis eläjien karjalazienke. Järjestön aktivistat kävvah eri kylih da vastavutah sen aktivistoinke.

 • #45(1235) | KandurahvasJelena Ruppijeva
  Mennyt piätteniččän, 21. kylmykuudu, omamualazet käydih Jessoilah, kus vastavuttih pienien da aiguzien lugijoinke Jessoilan etnokul’tuurukeskukses.

 • #45(1235) | OpastusOl'ga Smotrova
  Suomelas-ugrilaine škola täytti 20 vuottu. Školan vuozipäivynedälile pani allun jogavuodehine piirilöinväline Karjalan jalokivet -teatrufestivuali. Hyvittelemäh vuozipäivyniekkoi tuli artistua Petroskoin školis da päivykodilois, Louhen da Priäžän piirispäi. Lavalpäi tavan mugah kuului Karjalan kolme kanzallistu kieldy. Kuvas ollah Sohjanankošken školan opastujat.

 • #45(1235) | IstorijaNatalja Sinitskaja
  Karjalazien kirjaimikkuo puaksuh otetah paginale. Jälgimästy kerdua sih nähte paistih, konzu ližättih sinne uuzi c-kirjain, kudai pidi lyydilazil. Silloi-toiči kuuluu paginua, ku pidäs muuttua kirjaimikko da tuste ruveta kirjuttamah kirillitsal. Tänäpäi rodieu pagin ammuzis aijois, konzu karjalazet maltettih kirjuttua runoloin vuoh.

 • #45(1235) | KandurahvasGalina Vasiljeva
  Jessoilan kylän bol’ničan ruadotaibaleh on suan vuvven pitky. Et tiijä luguu rahvahale, kudamii liäkärit piästettih hengih. A min verran hyviä ristikanzua ruadoi bol’ničan seinis nämmien vuozien aloh! Oldih hyö vračat, hoidajat da tiettäväine, bol’ničan talovuon hommuajat, erähäs heis rodieugi pagin.

 • #45(1235) | KulttuuriAlina Čuburova
  Čalnan Tuomi-etnokeškuš alotti valmistelut Kanšainvälisih tanššijaisih – karjalaini Bes’odaine-joukko kävi Kalevalan Kalevalatalon etnokeškukšešša esiintymäššä ta eččimäššä partn’orija.

 • #45(1235) | HeimovelletAlina Čuburova
  Karjalan Kielen Koissa Vieljärven kyläššä ta paikallisešša koulušša kohta ”kašvetah” karjalankieliset puut.

 • #45(1235) | 
  Ei-kaupallisien kanšalaisjärještöjen näyttely piettih Petroskoissa

 • #45(1235) | Maikki Spitsina
  Federaalisen Turistinetälin puittehissa Karjalašša pietäh Kokovenäjän foorumi

 • #45(1235) | Tazavaldu
  Mennyt nedälil, 22. talvikuudu, palkittih tazavallan parahii ruadajii. Vuvven laureatoin joukos on karjalastu rahvastu, eräs heis Karjalan kielen kodi -yhtistyksen piälikkö da emändy Ol’ga Gokkojeva. Kaikkiedah vuvven lauretakse sanottih 50 hengie.
Partn`ourat