Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kanšalaisjärještöt kerrottih toiminnaštah

Kalevalan piirin nuorisoliikkehen hallinnon johtaja Julija Kononova on varma, jotta ošallistumini näyttelyh on ylen tärkietä heijän järještöllä. // Kuva: Olga Smotrova

Yli kolmekymmentä Karjalan järještyö ilmotettih tahtoh ošallistumah Petroskoissa piettyh ei-kaupallisien kanšalaisjärještöjen näyttelyh. Pivon järještäjänä oltih Karjalan kanšallisen politiikan ministerijö ta Euroforum-näyttelytoimisto. Näyttelyn piätarkotukšena on kiäntyä ihmisien huomijo sosiaalialalla toimijien Karjalan kanšalaisjärještöjen puoleh.
Monissa maissa sosiaalialalla toimijie järještöjä šanotah vielä ”yhtehisen hyövyn järještöiksi”. Viime vuosikymmenien aikana nämä järještöt on toimittu tiiveheššä yhteistyöššä valtijoelimien ta paikallisen ičehallinnon kera. Karjalan kanšallisuušpolitiikan ministerin virkua toimittavan Viktor Krasnožonin mieleštä tämä yhteistyö on ylen tärkie. Še ei vuaji valtavan šuurie rahamiärie. Järještöissä ruatajat ihmiset ollah hyvin aktiiviset. Kehittämällä ta toteuttamalla erilaisie projektija ne autetah ratkaissa monie yhteiskunnallisie propleemoja.
Näyttelyn ošallistujien joukošša oli kuin Petroskoissa šamoin tašavallan piirilöissä toimijie kanšalaisjärještöjä. Joka järještöllä oli mitä näyttyä ta oli mistä kertuo. Šiinä oli šivissyš-, tervehyšalalla toimijie järještöjä šekä kanšallisie järještöjä. Näyttelyn puittehissa oli järješšetty erilaisie muasterioppija ta kanšallisien yhtyvehien esitykšie.
Kalevalan piirissä vuotena 2007 peruššettu Kalevalan piirin nuorisoliikeh -järještö on toimin hyvin aktiivisešti. Viime vuosina järještö on toteuttan monta projektie.
– Tahtosima, jotta meijän piirin nuoret oltais rohkiemmat ta aktiivisemmat, opaššuttais ta jo nyt šuatais niitä tietoja, kumpaset tullah jatkošša heilä hyövykši, šekä ymmärrettäis, jotta piirin ta heijän kotikylien tulevaisuuš šuurešti riippuu heistäki, nuorisojärještön hallinnon johtaja Julija Kononova šelitti.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat