Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Runo: arbuamatoi arbaitus

Nellitahkoine puuhine keppikalenduaru, kudai on juattu kolmekse – kogonah rodieu 12 kuudu. Ogalazil on merkitty päivät, “kumman merkilöil” – pravoslavnoit da muanruadajien pruazniekat

Karjalazien kirjaimikkuo puaksuh otetah paginale. Jälgimästy kerdua sih nähte paistih, konzu ližättih sinne uuzi c-kirjain, kudai pidi lyydilazil. Silloi-toiči kuuluu paginua, ku pidäs muuttua kirjaimikko da tuste ruveta kirjuttamah kirillitsal. Tänäpäi rodieu pagin ammuzis aijois, konzu karjalazet maltettih kirjuttua runoloin vuoh.

Ku rahvas voidas olla yhtevykses keskenäh, ku voidas sanuo toine toizele omii mielii, pidäy olla mitahto kaikile ellendettävy merkilöin sistiemu, kudamii yhtet käytetäh, toizet ellendetäh. Yhtelläh voibi sanuo toine toizele midätahto ei vaigu sanoin da merkilöin vuoh. Toiči voibi käzii huarottua, rožua keimistellä, poltua tulirobl’uo, fonarii viuhkuttua. Puututahhäi keskenäh pon’ah kuurnehet dai sogiet.

Yhtelläh konzu myö suun vuoh sellitämmö da sanommo omii mielii, pidäy ku paginkanzu olis lähäl. Ku se on loitton da ei ole nägevis, se taba ei päi.

Kirjutandan keksittyy ristikanzu opastui ”siirdämäh” elaijan aigah suitettuloi neroloi da mielii tulieloile polviloile. Net konzulienne keksityt gruaffizet, piirretyt sistiemat – eriluaduzet merkit, simvolat, tiähtet -ollahgi nygözien kirjaimikkoloin “ezi-ižät”.

Runo – mi se on?

Vuvvennu 1887 Frantsien Pirinejois, mezolitan aigazes luolas Mas-d’Azil’ löyttih lačut kivyzet, kudamien piäle oli ruskiel ohral risuittu geometrizet kirjat.

Lačču kivi, kuduah on piirretty monimutkaine geometrine kirju on löytty mezolitan aigazes eländykohtas Karjalasgi. Se kivi nygöi on Karjalan tiedokeskuksen Kielen, literatuuran da histourien instituutan Arheolougizes muzeis. Nenne vahnanaigazet merkit vikse ollahgi kirjutetun kielen algu..

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat