Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Turismi Pohjosen kehittäjänä

1. Erikoisnäyttelyššä Venäjän varakulttuuriministeri Alla Manilova tuttavuštu Tuomi-etnokulttuurikeškukšen toimintah. // Kuva: Andrei Rajev

Pimiekuun 21. päivänä Petroskoin Kanšallisešša teatterissa avautu Turismin rooli Pohjois-Venäjän vakavašša kehitykšeššä -foorumi. Šitä pietäh federaalisen Turistinetälin puittehissa, kumpasen järještäjänä on Venäjän kulttuuriministerijö. Turismifoorumin piäteemana oli Venäjän pohjoisalovehien turismimahollisuukšien aukaisu, šekä valtijon ta bisnessin yhteistyö Pohjois-Venäjän kehittämistä varoin.
Karjala ei šattumalta oli valittu Venäjän foorumin pitopaikakši. Še näyttäy, jotta meijän tašavallalla on hyvä ašento Venäjän turismimarkkinoilla.
Viime kahen vuuvven aikana Karjala piäsi enšimmäisillä paikoilla talvi- ta aktiivisien turismilajijen reitingissä. Kokovenäjän iäntämisen mukah Kižin šuari piäsi Venäjän kymmenen visuaalisimvolin luvetteloh.
Turismifoorumin avajaisih ošallissuttih Venäjän varakulttuuriministeri Alla Manilova, kumpani vaštuau turismialan kehitykšeštä valtijošša, Venäjän presidentin varavaltuutettu etuštaja Luoteis-Venäjällä L’ubov’ Soveršajeva, Valtijon Duuman deputaatti Valentina Pivnenko, Karjalan piämiehen šijahini sosiaalikyšymykšissä Valentina Ulič, Venäjän monen alovehen valtijovallan etuštajat, šekä turismibisnessin ekspertit.
– Karjalan tašavallalla on brendit, istorija, kulttuuriperintö – še hyvin kiinnoštau venäläistä ta ulkomualaista turistie, korošti foorumin avajaisissa Alla Manilova. – Turismialan mäneššykšellistä kehityštä varoin tärkietä on ainutluatuisuuš ta omaluatuisuuš. Teilä še on, niin jotta alottakkua vetämäh šitä turismih.
Turismifoorumissa oli käsitelty ei ainuoštah Karjalan kokemuš turismialan kehitykšeššä. Omašta kokemukšešta kerrottih vierahat Pskovista, Arhankelista, Nenetsien avtonomisešta piirikunnašta ta Venäjän toisilta alovehilta.
Foorumin ruato loppuu 29. pimiekuuta Aunukšešša Tapahtumaturismin merkityš -konferenššilla ta perintehellisillä Pakkaisukon kisoilla.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat