Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Karjalan kielen näyttehet istorijallis-etnografisien tutkimukšien lähtienä

Tutkija Natalie Pellinen pakauttelou Vuokkiniemeššä Santra Remšujevua. // Kuva: Nina Remšujeva

Vuotena 2012 Karjalan tietokeškukšen Kielen, istorijan ta kirjallisuuvven instituutin tutkijat šuatih rahotušta Venäjän gumanitarisešta tietofondista projektih ”Istorijallis-etnografisien tietojen potentiali tutkimukšissa karjalaisen perehen arkielämäštä XIX vuosišuan lopušta 1930-lukuh šuaten". Kolmevuotisen työn aikana etnologijan sektorin tutkija Julija Litvin, kielentietäjät Irina Novak ta Natalija Pellinen šekä tutkimukšen johtaja istorikko, tietojen tohtori Ol'ga Pavlovna Il'uha käsiteltih, mitein voit käyttyä tietomuajilmašša vähän tunnettuja lähtehie istorijallis-etnografisissa tutkimukšissa.
Tänä vuotena projektin puittehissa ilmešty kirja ”Karjalan perehen jokapäiväsen elämän kulttuuri (XIX vuosišuan loppu–XX vuosišuan enšimmäini kolmanneš)".
Novak Irinan avulla kirjan šivuloilla nähtih päivänvalon ennein julkaisemattomat Aleksandra Punžinan keryämät tverin karjalan kielen näyttehet kiännökšineh. Natalija Pellinen julkaisi venäjännökšen Teppana Huotarisen monilukusien muisselmien ošašta, kumpaset tallenti häneltä professori Pertti Virtaranta 1950-60-luvulla, lyydiläisie tekstijä ei otettu kirjah, šillä ne jo Šuomešša julkaistih vuosina 1963-1964.
Projektin toteuttajat luvettellah šentapasien muisselmien hyövyllisie puolie: šeikkaperäisyyš, tuntehellisuuš, ”vapauš ideologisilta leimilta”. Näyttehien käytön vikana on še, jotta niijen tekstijä ei löyvy helpolla ta neki on ušeičči lyhennetty. Joka tapahukšešša kielen näyttehien avulla voit nähä istorijua ta jokapäiväistä elämyä tavallisien ihmisien šilmin, kačahtua huoleššuttavah proplemah ”šiämeštä päin”.
Ruato kielen näyttehien parissa on hyvin tuttu projektissa toimijilla kielentietäjillä: ičeki olemma tallentan muisselmie ihmisiltä karjalaisissa kylissä. Ta še kenttätyö on tutkijan elämäššä mukavin. Ilahuttau mieltä, jotta šeuruavanaki vuotena lähemmä kylih keryämäh kaunehen karjalan näyttehie!

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat