Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kirja on ikkuna muajilmah

Kirjašton tilaušošašton ruatajat Svetlana Polina ta Marija Požarskaja // Kuva: Nadežda Vasiljeva

Onnakko eryähien šuomelaisien lähtehien mukah enšimmäini kirjašto oli peruššettu Uhtuon Likopiän ošašša jo 1860-luvulla.
110 vuotta takaperin Arhankelin rahvahan šivissyštä avuštaja šeura avasi pohjosissa ujezdiloissa monta kouluo ta niijen tiloissa kirjaštojaki. Kalevalan piirissä šemmoset koulut oli peruššettu Jyškyjärveššä ta Uhtuošša. Šiih aikah Uhtuon kirjaštošša oli noin tuhat ”kirjanippuo” šuomen kielellä, šiitä löyty Karjalaisien pakinoja -lehtiki. Ka 1907 vuotena kaikki šuomelaiset kirjaštot oli pantu kiini ta ne avattih uuvveštah vašta Kanšalaisšovan jälkeh 1922 vuotena.
Juuri šiitä ajašta Kalevalan piirikirjašton toiminta ei ole enyä keškittyn. Äšen Šuuren Isänmuallisen šovan aikana, konša kirjašto muutti Šommalla, missä väliaikasešti šijouvuttih Uhtuon kaikki laitokšet, še jatko omua piätehtävyä – propogandoi kirjua, opašti lukomah ta kirjallisuuvven kautti šuamah tietyä kaikešta uuvvešta ta mukavašta.
Tänäpiänä Kalevalan piirikirjaštošša ruatau kahekšan henkie. Kaikki ollah ammattimiehie ta intomielisie ihmisie. Abonementtiošaštošša, lukušalissa, kotišeutukirjallisuuvven ošaštošša, šekä kirjallisuuvven täyventämisen ta muokkuamisen ošaštošša lukija aina hyvin otetah vaštah, tarkkah kuunnellah, autetah valita tarvittava kirja. Kalevalalaiset kirjaštonhoitajat arvoššetah omie lukijie ta staraijah ruatua niin, jotta hyö tultais kirjaštoh uuvveštah.
Vuosien mittah kirjaštošša muovoštu yštävällini kollektiivi. Kaikki ruatajat ollah eriluontosie, ka yheššä heistä tuli erinomani luomisryhmä, kumpasen kaikki jäšenet ollah uškolliset omalla työllä.
Piirikirjašto harvoin on tyhjänä. Šinne tullah ihmiset, kellä on mukava kaččuo uušie lehtijä, šuaha uušie tietoja kiinnoštavan aihien mukah.
Kalevalan piirikirjašto aina on pisyn ajan tašalla. Kirjašto ta šen kollektiivi ollah erikoisena vetovoimakeškukšena kalevalalaisilla.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat