Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Käsityöperinnehtä nykyelämäh

Käsityömuasterien tuottehie ta veššoja on myötävänä Priäžän etnokulttuurikeškukšen kaupašša. // Kuva: Irina Tubol

Priäžän karjalaisien käsityöt -projektin lopputilaisuuš piettih Priäžän etnokulttuurikeškukšešša. Šillä käsityömuasterit ta heijän opaštujat piirin kylistä näytettih, mitä tuottehie hyö šuatih valmehekši projektin aikana. Projektin idejana oli opaštua Priäžän karjalaisilla uušie käsitöitä, antua heilä varmuutta omih voimih ta antua innoššušta käyttyä vanhua karjalaista käsityöperinnehtä nykyelämäššä.  Matrosi-kyläššä opaššuttih «ämmön nelijöt»-tikutuštehniikkua, a Vieljärveššä opaššuttih merkata perintelliseššä tyylissä. Pyhäjärveššä opaššuttih ommella nykyaikaista karjalaista pukuo ta Čalnašša kuvottih kankašta. Priäžäššä värjättih kankahie, tutkittih liäkeh-heinie, keitettih perintehellistä ruokua ta luajittih luonnonkosmetiikkua. Jessoilašša niise kankašta kuvottih, a Nuožjärveššä ruattih šaven kera ta luajittih keramiikkua.
Muasterien tuottehie ta veššoja on myötävänä Priäžän etnokulttuurikeškukšen kaupašša. Niistä šuatut rahat käytetäh työpajojen kehittämiseh.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat