Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kylien kulttuurilaitokšet šuatih kannatušta

Kulttuurin kehityš kylissä – tällä teemalla oli omissettu Veškelykšen kyläššä järješšetty Karjalan tušina -kulttuuripodiumi, kumpaseh yhyttih kulttuuriruatajat Karjalan eri piirilöistä.
Tapahtuman puittehissa kulttuuriruatajat oli tavattu Karjalan piämiehen šijahisen Juri Šabanovin kera, kumpasen tehtävih kuuluu alovehpolitiikan aseita hoitamini. Tapuamiseh šamoin ošallissuttih Karjalan kulttuuriministeri Jelena Bogdanova ta Lakijenhyväkšymiskokoukšen piämiehen šijahini Svetlana Loginova.
Pakinan alušša Jelena Bogdanova kerto niistä myöntehisistä muutokšista, mit viime aikoina oli tapahuttu tašavallašša juuri Karjalan piämiehen Aleksandr Hudilaisen kehittämän piirien kulttuurilaitokšien kannatuškurššin anšijošta. Nimenomah kahen vuuvven aikana paikallisen bydžetin ta federaalisella rahotukšella šekä erilaisien projektien toteuttamalla on šuatu kuntoh 11 kulttuurilaitošta.
Vuuvven loppuh šuaten nellä kulttuurilaitošta šuahah käyttöh buššit, mi antau mahollisuuvven kehittyä kylienvälisie yhteykšie ta kokemukšen vaihtuo. Sortavalašša ta Karhumäješšä on täyšin uuvvissettu paikalliset musejot. Nykyjäh kunnoštamistyöt jatutah Šoutjärven vepšäläisien musejošša.
Kyläššä toimijien kulttuuriruatajien pienet palkat on yksi tärkeimmistä propleemoista kulttuurialalla. Venäjän Presidentin oraškuun ašetukšien mukah eryähissä piirilöissä kulttuuriruatajien palkka on kašvan 30-50 %.
Kulttuuriministerin šanojen mukah kulttuurivuosi mänöy tunnukšella Ajatukšešta tulokših ta on ylen tärkietä piäššä hyvih tulokših, šäilyttämällä kulttuurie ta kiinnoštamalla ihmisie oman šeuvun pohattah perinteheh.
Karjalan piämiehen puolešta Juri Šabanov kiitti ammattimiehie šuurešta panokšešta tašavallan kulttuurin kehittämiseh.
Kulttuuripodiumin jatkona piettih 12 parahan kylän kulttuurilaitokšen kokemukšen esittely.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat