Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Petroskoilaiset vaššattih ”ei” etusistemin modernisoinnilla

Šuovatan mitinkih keräyvyttih ammattiliittojen etuštajat, eri laitokšien ruatajat ta studentit. // Kuva: Kuva otettu vedkar.ru -nettišivuilta

Toistatuhatta ihmistä keräyty Petroskoin Kiirovin aukijolla viime šuovattana, missä Karjalan ammattiliitot oli järješšetty mitinkin pohjosen etujen ta takuujen šäilyttämisen tuvekši. Keräytynehien kešen oli tašavallan ammattiliittojen etuštajie, eri laitokšien ruatajie ta studenttija.
Uutini šiitä, jotta pohjoisalovehien eläjät voijah lähiaikoina jiähä vailla niin tärkeitä ”pohjoislisäykšie” šai rahvahan kuohukših. Protestimitinkijä jo piettih Arhankelissa ta Severodvinskissa ta viime šuovattana šemmoni mitinki oli järješšetty Petroskoissa. Protestien šyynä oli Venäjän työn ta sosiaalikehitykšen ministerin Maksim Topilinin ilmottama mieli šiitä, jotta pohjosien alovehellisien koeffisienttien sisteemi on jo elän aikah ta ne pitäis ”formatisoija”.
Juuri tämä laušuma herätti šuurta huoleššušta ammattiliittojen etuštajien puolešta. Vuotena 1993 voimah aštunut laki anto lisäetuja ta takuuja pohjosen eläjillä: alovehelliset koeffisientit ili niin šanotut pohjosen palkkalisäykšet, jokavuotini lisäloma šekä lomamatkakulujen korvuamismahollisuuš joka toisen vuuvven piäštä. Ammattiliittojen etuštajat ollah varmat, jotta nykyset hallitukšešša käsiteltävänä olijat formatisointi-muutokšet voijah johtuo šiih, jotta ajan piäštä pohjosen eläjiltä otetah pois kaikki yllä mainitut etut.
Kontupohjan ammattiliittojen etuštajan Andrei Kekkosen šanojen mukah viime viijen vuuvven aikana Karjalan väkiluku on vähennyn 51 tuhannella ihmistä. Yksistäh ne pohjoset palkkalisäykšet ta etut vielä pietäh rahvašta paikkojen piällä, ka još niitä ei ruveta makšamah niin työkykyset ihmiset jouvutah muuttamah muuvvalla. Kenpä rupieu ruatamah?

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat