Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Piäpalkinto Kontupohjan musejolla

Sortavalan musejon ruataja Jelena Korničenko (vaš.) šai Vuuvven paraš musejon ammattimieš -arvon. // Kuva: Olga Smotrova

Tänä vuotena Vuuvven musejo -kilpailuh oli lähetetty 36 hakemušta. Karjalan kakšitoista musejuo kilpaili voitošta yhekšäššä nominaatijošša.
Paraš patriottista šuuntua kehittäjä musejo -nominaatijošša voitti Aunukšen kanšallini musejo, kumpani esitti kilpailušša projektin Muisson oikeuvella.
Viimevuotini kilpailun voittaja Sortavalan musejo voitti enšimmäiset palkinnot Kokoelma- ta Tutkimuš -nominaatijoissa. Šaman musejon ruataja Jelena Korničenko šai Vuuvven paraš musejon ammattimieš -arvon.
Vuuvven 2014 -musejokši oli valittu Kontupohjan šeuvun musejo, kumpani šamoin voitti Musejo- ta šivissyšohjelma -nominaatijošša. Musejon Erikoisilla lapšilla erikoiset starinat -ohjelma oli tovettu parahakši. Kehitetty ohjelma on šuunnattu työh lapšien kera, kumpasilla on erilaisie kehityšerikoisuukšie.
Musejo- ta šivissyšohjelma -nominaatijošša oli šamoin palkittu Koštamukšen Kulttuuri- ta musejokeškukšen Pieni etnograffi -ohjelma. Šykyšyštä kevyäh šuate musejokeškukšen tiloissa päiväkotien kašvattiloilla ta alkeisluokkien opaštujilla järješšetäh harjotukšie, missä lapšilla kerrotah karjalaisien perintehistä ta tavoista. Šamoin musejoruatajat pietäh heilä erilaisie muasteri-oppija, opaššetah lapšilla vyökuvontua, šolmutehniikkua, koristemualaušta.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat