Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Projekti on loppumašša, toiminta on jatkumašša

Kanšainvälisen ECHO-projektin viimesih tilaisuukših keräyvyttih šen ošallistujat ta järještäjät. Kuvašša: ECHO-assossiatijon johtaja Svetlana Kol’čurina (vaš.), projektin kurattorit Alina Čuburova ta Olga Zaiceva, šekä projektin johtaja, Juminkeko-šiätijö // Kuva: Jelena Filippova

Petroskoin Onego Palace -hotellih 5. talvikuuta ihan huomenekšešta alkuan ruvettih keräytymäh kummalliset ihmiset: naiset tultih kanšallisissa pukuloissa ta käsitöijen kera, miehet tuotih kesselit ta lippahat. Karjalan piirien etnokulttuurisien keškukšien ruatajie tuli piäkaupunkih presentoimah ECHO-projektin tulokšie.
Kapšakki-mieli -näyttely avasi ECHO-projektin presentaatijo-tilaisuuvven. Näyttelyn puittehissa joka etnokeškukšella oli mahollisuuš näyttyä ta kertuo omašta toiminnašta ta alovehešta käyttäen matkalaukkuo ta niitä esinehie, kumpaset šiih matkalaukkuh mahuttih – ei enämpyä. Näyttely miellytti kuin vierahie, kumpaset tultih kaččomah, šamoin ni iče etnokeškukšien ruatajie, kumpaset tutuššuttih uuteh näyttelymuotoh.
Hotellin šuuri Selena-Sali oli täynnä vierašta, kumpaset tultih kuuntelomah ECHO-projektin tulokšista. Projektin johtaja, Juminkeko-šiätijön piälikkö Markku Nieminen ta projektin kurattori, Karjalan Kulttuuriministerijön ruataja Varvara Lebedeva esitettih projektin tulokšet. Hyö kerrottih opetušseminaariloista – niitä oli yhekšän kahen vuuvven aikana, kerrottih remonttitöistä kulttuuritaloloissa – niitä oli šeiččemän, kerrottih, jotta projektin jokahini ošallistuja šai erilaiset laittehet oman toiminnan kehittämistä varoin. Ta piätulokšena, kumpasešta šanottih molommat pakinanpitäjät, on še, jotta etnokeškukšien toimiva verkošto Karjalan tašavallašša on peruššettu ta šen jäšenet jo ruvettih ruatamah toini toisen kera ta toteuttamah yhtehisie projektija.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat