Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Tunnuššuš parahilla perehillä

Piämieš Hudilainen onnittelou nellävuotista Kattie monilapšisešta Vorobjovien pereheštä. // Kuva: Olga Smotrova

Tuli hyväkši perintehekši vuuvven lopušša palkita tašavallan parahie ta lahjakkahimpie perehie. Talvikuun 5. päivänä Filarmonijan šuurešša šalissa myönnettih Karjalan piämiehen Priznanije-palkinto. Jokavuotisella palkinnolla merkitäh tašavallan parahie perehie perehšuhtehien lujittamisešta, tervehen elämän tavoista, lapšien hyväštä kašvatukšešta.
– Omilla korkeilla moralisilla prinsipilöillä työ esitättä esimerkkie koko tašavallalla, korošti juhlaseremonijašša Karjalan piämieš Aleksandr Hudilainen.
Piämieš muissutti, jotta Venäjän presidentti Vladimir Putin omašša Kirjasešša Federaalisella kokoukšella pani merkillä yhteiskunnan moralisien peruštehien lujittamisen tärkeyttä.
Priznanije-palkinto myönnetäh Karjalašša vuuvvešta 2007 alkuan. Kahekšan vuuvven aikana šen laureaattiloiksi tuli 133 karjalaista perehtä, a kilpailuvalintah ošallistu 277 perehtä.
Tänä vuotena palkittih 18 perehtä Karjalan kuuvveštatoista piiristä. Perehien luvušša on monta monilapšisie perehie, a kahešša kašvatetah ottolapšie. Kakši perehtä eletäh yheššä jo yli 30 vuotta ta viisi – yli 20 vuotta. Onnakko kaikkie perehie yhistäy rakkahuš omah šeutuh ta aktiivini elämän positijo
Niin, Kukuškinien pereheššä Priäžäštä on yli 40 kunnivokirjua, diplomie ta kiitoškirjaista eri šuavutukšista. Perehen piälikkönä on isä Konstantin – Jumalan muamon pelaštavan peiton kirikön pappi. Häntä hyvin tunnetah ta kunnivoitetah piirin eläjät šuurešta panokšešta henkelliseh ta patriottiseh kašvatukšeh.
Džussojevien pereh Segežašta on oman kaupunkin eläjien avtoritettina. Vanhemmat Viktor Petrovič ta Al’ona Olavijevna ollah Venäjän hiihtomeštarit. Hyö šuatih innoštumah hiihošta kuin omat lapšet, kumpasie pereheššä on kolme, šamoin ni monet pojat ta tytöt, kumpaset harjotellah paikallisešša urheilukoulušša.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat