Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Musejot esitettih yhteistyötulokšie

Projektin toteuttamini alko pakkaiskuušša 2013. Šen tarkotukšena on yhtehisen kulttuuriympäristön levittämini, kulttuurin ta istorijan erikoisuukšien eččimini ta interpretointi, kaupunkien ta alovehien välisien yhtevykšien lujittamini molommin puolin rajua ta musejojen välisen yhteistyön kehittämini. Projekti oli šuanun tukie rajayhteistyön ohjelman mukah.  Projektin bydžetti on 990 000 euruo. Šitä rahotetah Europan Unioni, Venäjän Federatijo ta Šuomi.
Projektih ošallistu 12 laitošta, niistä kahekšan ollah musejot: nellä Karjalan Tašavallan musejuo ta nellä Šuomen Pohjois-Karjalan puolelta.
Projektin kahen vuuvven aikana oli pietty äijän toimehpitoja: valokuvanäyttely, muotoilun kilpailu, simposiumi, erilaisie seminaarija ta muuta.  Koko ajan projektin ošallistujat ruattih yheššä ta kekšittih musejojen uušie kehittämiskeinoja.
Lehtistökonferenššissa oli esitetty projektin tulokšet. Niijen joukošša ollah Open Karjala -tietojärještelmä ta uuvvet musejoekspositijot Karjalan Tašavallan kolmešša musejošša.
Enšimmäini projektin tuloš on Open Karelia -tietojärještelmä. Šiinä on esitetty ”musejo, kumpani on aina mukana”, mukavatyylini Karjalan alovehen opaš. Tietojärještelmän erikoisuutena on še, jotta järještelmä yhistäy ta esittäy musejokokoelmie, esinehie, perintehie, elämäntapoja, kulttuuriperintyö, erilaisie istorijallisie tietoja Venäjältä ta Šuomen Karjalašta.
Projektin toisena tulokšena ollah uuvvet näyttelyt kolmešša Karjalan musejošša: Sortavalan kiviset avaimet -näyttely Luatokan Karjalan musejošša, Äänisniemen ylikulkušilta -ekspositijo Karhumäjen piirin musejošša ta Koštamukšen kulttuuri- ta musejokeškukšen Šyntymäpaikka-näyttely.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat