Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Pereheššä on elämän tarkotuš

1. Gladiševien pereheštä Priznanije-palkinnon myöntämieseh vanhempien Raisa ta Jurin kera tultih tytär Marija (vaš.) ta poika Grigori. // Kuva: Olga Smotrova

Karjalan tašavallašša Priznanije-palkinto myönnetäh parahilla perehillä perehšuhtehien lujittamisešta, tervehen elämän tavoista, lapšien hyväštä kašvatukšešta.
Gladiševien pereh Kalevalašta ta Karnauhin pereh Borovoista ollah hyvin tutut piirin eläjillä ta ehottomašti on anšaittu laureaattijen korkien arvon.
Raisa ta Juri Gladiševit on kašvatettu kolme lašta. Kakši vanhempua, Aleksei ta Marija, ollah jo aikuhiset ta iččenäiset ihmiset. Hyö ilahutetah heimolaisie omilla šuavutukšilla, kašvatetah lapšie ta staraijah elyä kuin heijän vanhemmat.
Juri Gladišev on Karjalan tašavallan anšijoitunut kulttuuriruataja, kalevalalaisien kantelistien yhtyvehen ohjuaja. Raisa Gladiševa niise monta vuotta šoittau yhtyveheššä ta on šen solistina. Kantelistien yhtyvehen ohjelmistošša on karjalaista ta šuomelaista musiikkie, šekä musiikkie, kumpaista šepitti iče Juri Gladišev. Musiikki kertou harmuan Kuitin ualtoloista, oman Kalevalan šeuvun ankarašta ta unohtumattomašta kaunehuošta. Paikallisen runoilijan Andrei Tuomin monet runot paneuvuttih Gladiševin musiikkih – niin šynnyttih kaunehet laulut, kumpaset ketänä ei voija jättyä välinpitämättömiksi. Gladiševien pereh lapšuuvvešta tykkyäy omua Kalevalan muata. Še rakkahuš tuntuu Raisan ta Jurin luomistyöššä, šitä hyö lahjotettih omilla lapšilla ta punukoilla.
Opaštajat Marina ta Aleksei Karnauh eletäh ta ruatah Borovoin pos’olkašša. Aleksei ruatau paikallisešša koulušša liikunnan opaštajana. Šen lisäkši hiän vetäy nuorien kalaštajien kerhuo Lapšien luomistalošša. Aleksei iče tykkyäy kalaštamista ta mielelläh opaštau lapšie. Miellyttävä talvi- ta kešäkalaššuš tuli lempi hommakši monilla pojilla. Aleksein kolmevuotini Fed’a-poikaki kaikilla tuttavilla innokkahašti šilmät kahallah kertou kuin hyö papan kera pyyvvettih kalua. Paičči Fed’ua, Karnauhin pereheššä kašvetah vielä kakšivuotini Var’a ta Sonečka.
Son’a on vanhin lapši pereheššä. Hiän šynty, konša vanhemmat oltih vielä studenttiloina. Son’a Karnauhin päiväkirjašša on vain hyvie arvošanoja. Hiän lopetti musiikkikoulun ta nyt šuau lisäkoulutušta.
Lapšista, kumpasie kašvatettih hyväššä hoijošša ta rakkahuošša, kašvetah onnelliset ihmiset, a še tarkottau, jotta heijän vanhemmatki ollah onnelliset.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat