Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Hyv

Olimpiiskoi tuli viritettih kuulužat taidoluistelii Irina Rodnina da jiäkur’oih kižuajua Vladislav Tretjak. Mollembat kolme kerdua oldih Olimpiiskoin kižoin voittajat.

Olimpiiskoloin kižoin avajazis, enzimäzis voittajis da voitettulois, enzimäzis pettymyksis dai vuottamattomuksis.

Kai on algavunnuh! Mennyt piätteniččän Sočis oldih Olimpiiskoloin kižoin avajazet. Nämmä avajazet, kudamih kuulutah suuri ozutus, sportumiehien kulgu, Olimpiiskoin lipun nostamine da gimnan ezitändy, Olimpiiskoin tulen virittämine da virrallizet tervehtyssanat, ollah joga kižoin algaju. Vihjuan iče kačoitto niilöi, sendäh kirjuttua tarkah kui kai oli ei maksa.

Olen oman muan patriottu. Ga onnuako nikonzu tyhjiä engo kiittämäh, engo čakkuamah rubie. Voinnuzin toinah löydiä sidä, mih tartuo, midä čakata, ga sidä, kaččokkua, ei ole. Tottu ei ole. Avajazet oldih ylen hyvät, čomat, kirjavat, mahtavat. Se kai ozutus, kudamas saneltu oli meijän muas, liikutti hengie. Se kogonah oli meis da kaikile toizile tietoih. Sit ozutukses ei olluh nimidä liigua, eigo liijakse. Sidä tahtoit kaččuo da kaččozit vie kerran, uvvessah.

Algu Olimpiiskoloile kižoile pandu. Olemmo tostu kerdua Moskovan kižoin jälles järjestämäs niidy. Ga nämä ollah enzimäzet talvikižat Ven’al, oigevuon pidiä niilöi olemmo suannuh seiččie vuottu tagaperin. Seiččie vuottu tagaperin jo tiezimmö: Olimpiiskoit kižat tullah meile. En sanos, ku sendäh vuotin niilöi. Vuotin kui vuottanuzin toizii kižoi toizes muas piettävii, sendäh ku olen sportan suvaiččii da kannattai, kačon sidä ainos televiizoras. Ga jo avajazien alguaijas piäs pyöri vai yksi mieli, ku kai menis hyvin, semmite järjeständäs. 

Yhtelläh Olimpiiskoit kižat ollah, oldih da roitah olemah ainos enne kaikkie sportumiehien kilbailendu, ennustamatoi da iččeh puoleh vedäi. Sendäh kačotgi sidä. Nämmien kižoin enzimäzih kilboih jo et pettynyh, oli niilöis kaikkie: vačan tuskuandua, hyviä da pahua mieldy, vuottamattomustu dai pettymysty...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat