Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Opastusvuvvennu 2014 -2015 Suomelas-ugrilazeh školah tulou 108 enzimäzen kluasan opastujua. Äijätgo heis vallitah karjalua? // Kuva: Ol'ga Smotrova

Mennyöl nedälil Karjalan opastusministerstvu järjesti kaksi suurdu piduo, kudamat koskiettih kanzalliskielien opastamistu meijän tazavallas.

Enzimäzen pivon aigah palkittih opastajii da lapsienkazvattajii, kudamat valmistettih parahat karjalan-, suomen- da vepsänkielizet opastusmaterjualat.

Tänävuon kilbah yhtyttih opastajat da lapsienkazvattajat Anuksen, Priäžän, Onieganrannikon da Kalevalan piirilöis sego Petroskois da Kostamuksespäi. Voittajat vallittih eri nominatsielois. Parahat etnokul'tuuruopastusmaterjualat lapsien päivykodiloih niškoi valmisti Anuksen päivykodi n:o 13.

– Meijän piäruavonnu on tuttavuttua lapsii karjalan kieleh sego säilyttiä rahvahallizii perindölöi. Myö lapsienke kižuammo, opastammo pajoloi da runoloi. Tärgei on se, gu lapset kuultah eläviä karjalan kieldy, sanelou päivykoin piälimäine Natalja Terentjeva.

Parahakse opastuspertikse rodih Petroskoin suomelas-ugrilazen školan karjalaine gorničču. Paras muamankielen opastusymbäristö on Petroskoin Lumikello-nimizes päivykois. Kaikis suurin kilvas oli Parahat suomen-, karjalan- da vepsänkielizet opastusmaterjualat-nominatsii. Täs voittajikse piästih Jessoilan školan suomen kielen opastai L’udmila Pupulainen, Petroskoin Lumikello-nimizen päivykoin lapsienkazvattajat Marija Volhonova da Mirja Hotejeva sego Riipuškalan školan karjalan kielen opastai Nadežda Zorina.

Myöhembi voittajien da laureatoin materjualat pannah Karjalan Etnokul’tuurine opastus -internetsivule, gu niilöi voidas käyttiä omas ruavos opastajat.

Opastuskniigua liženi

Sit, kui vie voibi parandua karjalan, suomen da vepsän kielien opastamistu meijän tazavallan školis, paistih koordinoičusnevvoston istundol, kudai piettih Petroskoin suomelas-ugrilazes školas. Tämä nevvosto perustettih vuozi tagaperin, sih kuulutah Karjalan opastuksen, kul’tuuran da rahvahallizen poliitiekan ministerstvoin, yhteiskundujärjestölöin, Petroskoin haldivon edustajat, karjalan, suomen da vepsän kielien opastajat sego Karjalan opastajien jatko-opastuksen instituutan metodistat... 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat