Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Eletty on jygei vuozi, ies elettävy ei rodei kebjiembi

Istundon pidi Karjalan tazavallan piämiehen alovehellizes poliitiekas vastai sijahine Jurii Šabanov. Iče Aleksandr Hudilainen oli sih aigah Moskovas.

- Lähtii vuozi oli jygei, ei ni tulii vuozi 2015 rodei kebjiembi vikse, sanoi Juurii Šabanov. – Täytty vägie olemmo valmistumas karjalan tazavallan 100-vuozipäiväh, kirjutettavannu on programnu.

Istundos piäaihiennu oli Ven’an kanzallizen poliitiekan strateegii vuodessah 2015 da sen täyttämine Karjalan tazavallas vuozinnu 2014-2015. Sih nähte šeikkuperäzesti saneli Jelizaveta Haritonova, Kanzallizen poliitiekan ministran sijahine.

Kaikin separatistoin kyykkäh kižuamah

Nuorižoazieloin, voimistelun da sportan ministran sijahine Jevgenii Šorohov saneli ižänmuansuvaičukses.

- Erähäs nevvostos meile oli paginua kyykän kehittämizes. Tahtozimmo kehoittua se GTO-normih, se minun mieles eistäs edehpäi rutombah kyykkiä kanzallizennu sportannu, pidi varmuttu Šorohov.

Aleksei Tsikarev pidi huoldu erähän Zakonoinhyväksyndykerähmön deputuatan ezitykses.

- Häi viärittäy kanzallizii liittoloi da sanou meidy separatistoikse, väitti Tsikarev. – Sidä, ku myö tahtozimmo valdivollistu stuatussua karjalan kielele, häi sanou aigah pädemättömäkse da tyhjäkse ruavokse.

Jurii Šabanov oppi lauhtuttua nevvostolazii da huavai sellittiä, rounoku mainittu deputuattu tädä sanojes pidi mieles Petroskoin linnan haldivuo. Yhtelläh Internetas suurdu kohuu suannuot LDPR-puolovehen deputuatan jylgiet sanat ihan kohti koskiettih kanzallizii liittoloi...

Toinah annetahgi abuu

Ligakuun aigah Muailman Bankan kanduvähembistölöin kul’tuuruperindön ekspertat käydih Karjalah. Matkan tarkoituksennu oli Muailman Bankan da Karjalan tazavallan yhtehine ruado tuliekse. Sygyzyl pietys seminuaras paginal oldih kul’tuuran poliitiekan kyzymykset da kanduvähembistökanzoin valdivolline kannatus. Muailman Bankan edustajat käydih ”Periodikah”, Čalnan Tuomi-keskukseh, Priäžäh ”Elämäh”, Kinnermäle da Vieljärven Karjalan kielen kodih.

- Muailman Bankan ekspertat ollah valmehet kaikelleh auttamah projektoi kanduvähembistölöin perindölöin hyväkse da kehoitetah abuu vastuollizien laitoksien yhtehizeh ruadoh kuhkuttamizekse, lujoitti Aleksei Tsikarev. -  Semmite Muailman Banku kiinnitti mieldy etnokultuurizen turizman kehittämizeh karjalan tazavallas...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat