Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Gostissa Joulupukin luona

Joulupukin toimiston takuana toimiu pieni porofarmi. Šielä voipi kaččuo ta kuvata poroja, šekä ajella pororaijošša. // Kuva: Maikki Spicina

Lapin Rovaniemi-piäkaupunkissa rakennettu pieni kylä on tunnettu koko muajilmalla, vet šielä eläy iče Joulupukki eli Santa Claus.
Joulupukki šynty Korvatunturi-vuaralla, kumpani šijaiččou pohjosešša lähellä Venäjän rajua. Vuara tovemmaštah muissuttau korvua, šentäh Joulupukki kuulouki joka lapšen toivehet. Nyt Korvatunturilla eläy Joulupukin Muori-naini ta šielä on taikapaja, missä tontut luajitah Roštuon lahjoja.
A iče Joulupukki joka päivä tulou omah toimistoh, kumpani ruatau Joulupukin pajakyläššä N’apapiirillä.
Joulupukin pajakylä oli avattu vuotena 1950 Amerikan presidentin Franklin Rooseveltin Eleanor-naisen tulokši. Eleanor Roosevelt tuli Joulupukin enšimmäkši kunnivovierahakši. Korkien vierahan tulokši Rovaniemen lähellä oli rakennettu pieni talo, missä häntä vuottiki Joulupukki. Nyt šillä paikalla kašvo kokonaini kylä, ka še enšimmäini talo niise on šäilyn ta joka vieraš voit šen nähä.
Ei ole šatunnaista, jotta Joulupukin kylä oli rakennettu juuri N’apapiirillä. Tarinan mukah, N’apapiirillä muankuori on kaikista hoikkain. Konša Joulupukki istuu omašša toimistošša, hiän voit erikoisen konehen avulla viivyttyä Muan kiertoliikehtä ta niin ohjata aikua, jotta yhtenä yönä käyvä muajilman joka taloh.
Tapuamini Joulupukin kera on ilmani. Makšua pitäy vain kuvašta Joulupukin kera, kumpaista taritah tontut-valokuvuajat. Joulupukin toimistošša on kielletty kuvuamini omalla kameralla.
Joulupukin toimiston lisäkši kyläššä on Joulupukin piäpošti. Šielä ruatah ihan oikiet tontut. Poštista voipi tilata Joulupukin kirjani muajilman vaikka mih adressih.
Epyälömättä, Joulupukin pajakylä on še paikka, kunne pitäy käyvä hoti kerran elämäššä.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat