Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Joukko työtä ruatau

Työryhmä šai luatie ennein käyttämättömäštä paikašta oikein mukavat etno-tilat. // Kuva: Alina Čuburova

Uuvven Vuuvven uattona, 17.–22. talvikuuta Karjalan Karhumäjen, Priäžän ta Šuojärven piirilöissä šekä Petroskoissa etnokulttuurikeškukšien ECHO-assossiatijo toteutti Art-laboratorijot -nimisen projektin.
Projektin tarkotukšena on ollun auttua etnokulttuurikeškukšie uušien muotojen eččimiseššä – mitein vois järještyä yhteistyötä paikallisien eläjien kera ennein Uutta Vuotta. Projektin puittehissa piettih viisi taitehellista tilaisuutta.
Jessoilan kyläššä paikalliset eläjät, kulttuurialan ruatajat ta Art-laboratorijon työryhmän jäšenet korissettih etnokulttuurisen Kielen kirju -keškukšen parvekkehen, kumpani aikasemmin oli käyttämättä. Kunnoštamiseh mäni kakši päivyä, ruatajat käytettih vain luonnon ta kierrätyšmaterialija. Toisen päivän lopušša kulttuuritalolla ”šynty” etnokulttuurini parvekeh, kumpaista nyt voit käyttyä jokapäiväseššä toiminnašša.
Iänisentakaisešša Šuuri Lahti -kyläššä piettih Muutokšet -laboratorijo. Kahen päivän aikana tilaisuuteh ošallistu yli 70 paikallista eläjyä. Yheššä projektin työryhmän kera valmissettih paikallisen kulttuuritalon piäšali Uuvven Vuuvven ta Roštuon tilaisuukšien pitämiseh. Täššäki laboratorijošša käytettih vain luonnon ta kierrätyšmaterialija. Ta tuli hyvä, kuin šanotah paikalliset eläjät.
Šen lisäkši Art-laboratorijot -projektin työryhmä piti Petroskoissa kakši koulutuš-työpajua. Enšimmäini piettih Karjalan Tašavallan Musiikkiteatterissa ta šiih ošallistu yli 50 Petroskoin koulun №48 ta taitokoulun №1 opaštujua. Toini piettih Petroskoin art-kirputorilla. Työpajan puittehissa ošallistujilla enšin kerrottih karjalaisista ornamenttiloista. Šiitä kaikilla ošallistujilla oli mahollisuuš šuaha pallon ta korissella šitä karjalaisilla ornamenttilla ta kirjuttua omilla šukulaisilla onnitteluja ta toivehie karjalan kielellä.
Art-laboratorijot -projekti šai tukie Karjalan Tašavallan Kulttuuriministerijön puolešta projektikilpailun puittehissa.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat