Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Roštuon lauluja Vienan kylissä

// Kuva: Ape Nieminen

Šuomen Pudasjärven Kesseli-yhissykšen toiminnan tarkotukšena on auttua niitä ihmisie, kumpaset eniten tarvitah apuo ta antua ilonšyytä mahollisimman monilla. Kesseli on järještän lukusie avuššušmatkoja Vienan Karjalah ta Koillismuan alovehella. Yhissykšen apuo on šuatu monet laitokšet ta järještöt. Kesseli auttau kulttuuritaloja, kouluja, kirjaštoja, vanhojenkotija, kirikköjä, lapšien päiväkotija ta kannattau karjalaisien kylien elävyttämistä ta kehittämistä. Joka vuosi talvikuušša Kesseli järještäy joulumatkoja Vienah. Näijen matkojen aikana kesseliläiset käyväh kylien kouluissa ta vanhojenkotiloissa šekä vähävarasissa perehissä, pietäh tapuamisie lapšien, nuorien ta vanhojen ihmisien kera, lauletah yheššä joululauluja ta juatah lahjoja ta avuššukšie. Omie vaikutelmie tämän vuuvven matoista kirjutti lehteh Kesselin johtaja Ape Nieminen. Tämänvuotisen joululaulukiertuvehen aikana oli järješšetty tapuamisie Koštamukšešša, Repol’ašša, Tiikšašša, Vuokkiniemeššä, Vuonnisešša, Kalevalašša, Kepalla, Jyškyjärveššä ta Uuvvešša Jyškyjärveššä.
Matka alko mukavašti Koštamukšen koulušša numero yksi. Kolmašluokkalaiset otettih innolla Šuomen vierahan vaštah. Kerroin ken olen ta mistä tulin. Pakasin yksinkertaista ta helppuo šuomie. Koululaiset opaššutah šuomen kieltä. Koulušša on kuuši šuomen kielen opettajua!! Kaikilla oli venäjänkieliset lauluvihkot, kumpasista lauloma ”Nyt šytytämmä kynttilän, še liekkih leimahtau…”
Kerroin vähän šuomelaisešta joulušta ta joululaulukulttuurista. Oppitunti mäni ruttoh. Jokahini šai vierailun lopušša oman lämpimän lahjan. Kahekšan naista Šuomešša oli tikutettu värikkähie villašukkie. Lahjat miellytettih kaikkie.
Vuokkiniemen vanhukšienkoissa ei kovinkana moni laulan. Šyy ei ollun innošša, vain vanhukšien pahoissa šilmissä. Lempi, Irja, Alisa oltih karjalaisie ta kolme muuta – venäläisie. – Ape še on käynyn niin monta vuotta meilä, muisteli Irja.
Kalevalašša kävin koulušša tuntiloilla. Koulun opaštaja Valentina näytti dioja, kumpaset kerrottih roštuon perinteheštä. Kuuvvešluokkalaiset kuunneltih tarkkah. Opettelima šuomen šanoja, kumpaset liitytäh jouluh ta lauloma lauluja. Toini tunti oli yhekšäšluokkalaisilla. Olen aikaisemminki ollun tämän luokan vierahana.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat