Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Karjalazii puolistamas 25

Jälgikerdua Liiton johtokundah kuulujat kerryttih paginale mennyt nedälil. Kerähmöl liittolazet šeikuittih Liiton vuozipäiväle omistettuloi pidoloi // Kuva: Ol'ga Smotrova

Tänä vuon Karjalan Rahvahan Liitto pidäy omassah 25-vuozipäivän. Liiton piälikkö Jelena Migunova saneli, midä hommua on Liitol tänäpäi, da kui liittolazet valmistutah täske karjalazien pruazniekakse.

Vuvvennu 1989 karjalan kielen da kul’tuuran kehittämizekse perustettih Karjalan Rahvahan Liitto (ielleh KRL). Liiton piälikökse silloi tuli Suurenmäin kylän karjalaine Mihail Goškijev. Hänen jälles Liiton ruaduo hommattih vienankarjalaine P’otr Zaikov, jessoilču Aleksandr Volkov, Vieljärven rannikon karjalazet Natalja Sinitskaja da Jelena Migunova. Omii tiloi KRL:l igänäh, voibi sanuo, ei olluh. Ezmäi karjalazet kerryttih Kanzallizien kul’tuuroin keskuksen puuhizeh taloih Petroskoin keskučas. Sie, mustoitetah liittolazet, vie vois “eliä”… ahtahuos, ga sobuh. Keskuksen levon ual oli vai kolme KRL:n yhtenigästy sugukanzoin liittuo: vepsäläzien Vepsän kul’tursebr, inkeriläzien Inkerin liitto da KRL. Konzu Kanzalline kul’tuuroin keskus muutti suurembah kivitaloih, sie jo rodih regestriiruittu piäl viijenkymmenen eri yhtymiä. Tilua on vähä, pertilöis voibi ruaduo vai vuorokkai, sendäh sidä taloidu voibi sanuo nygöi vai juriidizekse KRL:n adresikse.

Toizekse, ei virallizekse KRL:n adresikse rodih “Oman Muan” toimitus. KRL:n johtajakse vuvves 2009 rubei “Oman Muan” piätoimittai Natalja Sinitskaja. Hänen jälles Liiton ruaduo rubei hommuamah “Oman Muan” toimitussekretari Jelena Migunova. Liittolazet puaksuh kävväh toimitukseh sellittämäh Liiton dieloloi, kerävytäh paginale.

– Ol’a, minä kai kabrastan… konzutahto, rauhoittau minuu Lena Migunova, konzu öntästyn KRL:l ostettuh kirjutuslaudah meijän ruadopertis.

Uuttu hyviä tehniekkiä da kaikenmostu ruadoh pättäviä veššii liženöy Liitos vuozi vuottu, kai net ollah eri projektoin mugah ostetut. Liiton eloloih nähte paistes, kyzyin piäliköl, mi la olis paras lahju liittolazile vuozipäiväkse. Sellitin, ku parahakse materjuallizekse lahjakse olis oma čuppu, kunne varuamattah vois jättiä kallistu tehniekkiä da pidiä rauhas karjalan kielen kursiloi ...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat