Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

“Mustattogo 40 vuottu tagaperin…”

Lujah ruavahunnuot miehet da vähästy vähembi vaihtunuot naizet –yksisama sai tuta da tunnustua omakse. // Kuva: Aleksei Andreiko

Vuvven 1974 Kotkatjärven školan loppienuot nellänkymmenen vuvven peräs vastavuttih oman školan seinis.

Tämä Kotkatjärven školanloppennuzien illačču piädyi  tuhukuun suovatan ehtäkse, konzu myöstin muutui siä da konzu televiizoras ozutettih  Olimpiadua. Voibi olla sentähgi kerävyi meidy  kaheksa brihaččustu da kymmene tyttösty – vähästy vähembi täytty kluassua.

Lujah ruavahunnuot miehet da vähästy vähembi vaihtunuot naizet –yksisama sai tuta da tunnustua omakse. Tävvet vägie, voimua, himuo keksimizeh, huolimattah loma-aigah, vie oldas varuksis suurih pereh- da ižänmuan ruadoloih. Ga ei kaikil mostu ozua ole annettu: kengo vie kestäy omas ruadokohtas, kelgo jo pidi vallita midägi hoivembua, a erähät jo azetuttih kodih, alevutetah iččie vunukoin kačondal. Onnuako toine tostu kyzelimmö juostozil, varustundan da tansiloin aigah, piälimäzenny piämiehenny kaiken viizičuassuhizen illačun aijale roittihes kluassu, Kotkatjärven škola, opastajat, unohtamatoi lapsus- da nuorusaigu läs 40 vuottu tagaperin.

Omua kieldy emmo unohtannuh

Jo školan kynnyksel kerras rubei kuulumah livvin pagin. Tiettäväine, meijän keskes oligi suuri joukko ven’alastu. Sil aigua hyö mielihyväl opastuttus karjalakse, gu myö taratimmo da avvuttannuzimmo heile, ga eibo potakoittu niken. Erähät meis enzi kluassah mennes ei tietty ni sanastu ven’akse. Yhtelläh opastuttih ylen hyvin: kymmenes vuvves ni yksi ei jiännyh toizele vuvvele, sil aigua se oli suuri tulos. Sidä löyhki algukluasoin opastai da jälles kluasan ulgopuolizen ruavon ohjuaju Marija Pavlovna Pelešenko. Nämien lapsien käzil on istutettu Voiton puusto, kylän keskuksel, Vellen kalman tagan. Tässäh astujes da ajajes siiriči jogahine primiettiy oman puun, kaččou kulleh kazvoi. Marija Pavlovna da Vas’a Čupukov paheksittih gu täs puustos kuattih jo viizi puudu da tahtotah tyhjendiä kai kohtu uudeh laukkah vai lienne kodih niškoi... 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat