Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Konferensiele perehinneh

Konferensiele tuldih perehinnegi. Nuožarveläzet Gapejevat: Alina (hurualpäi oigiele), Ol’ga da Jekaterina Nikolajevna. Alina saneli Lamminkangahan histouries, Ol’ga Nuožarven časounois. // Kuva: Jelena Filippova

Nämä oldih enzimäzet Kodirannan lugemizet Priäžän piiris dai luajittu net oli juuri školan opastujih niškoi, ku hyö voidas tutkie omua čuppuu da sanella sit oman ruavon tuloksis. Konferensiele tulluzien joukoshäi oli kuulužua tutkijua, kel nevvuo da työnnyttiä lapsii iellizeh tutkimusruadoh oli. Priäžäh tuli muzeiloin da Tiedoakadeemien ruadajua.

Heijän joukos oli Kielen, literatuuran da histourien instituutan ruadai, filolougien kandiduattu Valentina Mironova, kudai saneli suvikarjalazes eeppizes pajoperindös; Taidomuzein ruadai Vladimir Platonov, kudai saneli Priäžän obrazoin histouries da Kiži-muzein ruadai Natalja Mihailova, kudai saneli kandelehel soitandas Priäžän čupul.

Tutkijat ezmäi piettih paginua iče, sit konferensien toizel puolel kuunneltih lapsien tutkimuksii. Se ruado oli juattu kahtekse. Enzimäzes joukos lapset saneltih Priäžän čupun histouries, toizes – kul’tuuras. Kengo kačoi oman kylän histouriedu, kengo Amerikan suomelazien elostu da ruaduo. Äijy oli paginua kylien hengellizes elokses. Lapset saneltih Vieljärven da Nuožarven kylän kirikkölöis da časounois. Otettih kačottavakse karjalazien neroloi da ruadoloi...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat