Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Oma nägemys karjalan kielen histourieh da nygypäiväh

Martti Penttonen luadi jo omua nelli kniigua da on monien toizien kniigoin toimittajannu // Kuva: Jelena Filippova

Lähiaigua karjalan kielel kirjuttajien miäry on kazvanuh. Meijän tazavallan ližäkse karjalakse kirjutetah Suomesgi. Ei muga ammui päivänvalgien nägi Suomen puolen karjalazen Martti Penttozen Karjalazil očkil -nimine kniigu. Sen ilmahpiästäjänny on Karjalan Kielen Seuru.

Martti Penttonen on Suistamon karjalaine, händy tundietah Karjal-suomi-karjal -sanakniigan, Kuvasanakniigan da Tiedotehniekkua karjalakse-nimizen kniigan luadijannu, sen ližäkse häi toimitti da valmisti painettavakse piäl kymmendy kniigua da kogomustu. Omah uudeh kniigah häi keräi jälgimäzen kymmenen vuvven aigah kirjutetut kirjutukset. Niilöin piätiemannu ollah karjalazet da karjalan kieli kul'tuuran kandajannu. Kirjutuksis Martti Penttonen kaččelou tärgielöi histouriellizii tapahtumii, sanommo, valdivoloin da karjalazien roindua sego toruandua Karjalas ymbäri. Kniigan kielipoliittizen tieman pohjakse tuldih karjalan kielen löydämine, sen kehittämine, tiijot tärgevimis karjalan kielen da rahvahanrunohuon tutkijois sego ajatukset kielen virrallizes stuatusas, kirjukieles, sanoinluajindas, rahvahan oigevuksis, peruszakonas da kielen tulies aijas. Kaččuo kaikkih nämmih ongelmih Martti Penttonen oppi karjalazien silmin.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat