Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Jiäkur’oih Šuojuh

Mennyt vuon Šuojun luistelikol opittih vägie monet jiäkur’oih kižuajat, äijy joukkuo käi sinne Petroskoispäi. // Kuva: Jana Hmelevskaja

Mennyt pyhänpiän Šuojun kyläs oli suuri pruazniekku – luistelikon avajazet. Sidä päiviä tänä vuon vuotettih kodvan, ku lämmin vihmusiä nikui ei andanuh luistelikole jiädyö. Tervehtimäh luistelijoi da kaččojii tuli Karjalan sportuministru Aleksandr Voronov. Enne kaikkie mies vie kerran passiboičči Šuojun aktivistoi, kudamat vuottamattah kannatustu valdivon puolespäi, nostettih omah kyläh suuri luistelikko. Mainičči Voronov sihgi nähte, ku varmah jo täl talvel uvvessah ruvetah pidämäh jiäkur’oi-kilbua Onieganrannikon piiris, se kilbu roih pietty suurel piirin luistelikol – Šuojun.

Sportuministran da toizien virguniekoin jälles jiäle tuldih pikoi-pienet Šuojun luistelijat, net ollah algukluasoin opastujat, kudamah urokoin jälles kävväh luistelendusektsieh: talvel – luistelikole, kudai on školan tyves, muijal aijal parandetah omii neroloi Kondupohjan jiädvorčas. Pienien luisteilijoin jälles jiäle jiävittihes kuulužat Šuojun kižuajat, niidy on kolme joukkuo: “Šuiskije sokoli” (miehien joukko), “Šuiskije sokoli” (brihaččuloin joukko) da “Ledi Šuijskije sokoli” (naizien joukko). Luistelikon avuandupiän oli pietty enzimäzet kižat hokkeih, kilbailemah Šuojun brihaččuloinke tuli Pul’s -joukko Petroskoispäi, oppimah vägie Šuojun miehienke tuli joukko Anuksespäi... 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat