Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kandai takan tundou

Aleksei Makarov uvves ”Periodikan” piämiehen virras tahtos kehoittua uuttu ruadoh, min vuoh suas kehittiä julguamuo. // Kuva: Ol'ga Smotrova

”Periodikas” pakkaskuun 14. päiväs on uuzi piälikkö. Endizen johtajan Lidija Rämözen sijah tuli Aleksei Makarov. Karjalas monet tutah händy lehtimiehenny da virguniekannu.

Makarov loppi Piiterin yliopiston lehtimiehien tiedokunnan da 12 vuottu ruadoi Karjalan TV:s. Sie mies algoi tavallizennu toimittajannu da kazvoi piätoimittajan sijahizekse. Petroskoin valdivoyliopiston ekonoumizen tiedokunnan loppiettuu Makarov terväh rubei nouzemah valdivovallan pordahii myöte da ruttoh vaihtamah ruadosijoi.

Kodvazen häi ruadoi Nabl’udatel -lehtes, kuduadu sanottih ”oigiekse da julgiekse” lehtekse. Lehten salvattuu Makarov meni ruadoh Karelija-lehteh da samal aigua rubei ruadamah Karjalan finansuministerstavas press-sekretarinnu.

Sygyzyl vuvvennu 2002 händy kučuttih Karjalan joukkoviestimien ministerstvah erähän ozaston piälikökse. Minpis (muga sanottih joukkoviestimien ministerstvua terävykielizet lehtimiehet) oli olemas tazah kaksi vuottu. Sen salvattuu Makarov siirdyi ruadoh Karelija-julguamoh, sit kodvazen aigua oli Karjalan kul’tuuruministan sijahizennu, Karjalan tazavallan piämiehen administratsien johtajan sijahizennu da tuaste kiändyi Karelija-julguamoh.

Andrei Nelidovan Karjalan piämiehekse tulduu, konzu ruvettih ”pyhkimäh” endizii virguniekkoi da panemah heijän sijah uuzii, Makarovgi menetti oman Karelija-julguamon piämiehen virran. Kodvazen ruavottomannu olduu Makarovas rodih ”Karelinforman” piälikkö. Pakkaskuus vuvvennu 2012 händy kučuttih Petroskoin valdivonyliopiston julguamoh...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat