Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

2015

  • Askel tuaksepäi, kaksi edehpäi

   Šoutarven muzei avavui kahten puolenke vuvven kohendusruadoloin jälles.

  • Mark Pimenovan nimi pandih sillale

   Vepsäläine Mark Pimenovič Pimenov oli kuulužu rakendai Karjalas da Ven’al, hänen johtol nostettih sildu Lohi-joves poikki Petroskois da äijy rakendustu muijal. 150 vuottu hänen kuolendas mendyy Vepsän kul’tursebran kehitykses Pimenovan nostetule sillale pandih rakendajan nimi da iškiettih Pimenovan mustolaudu koile Lunačarskoin pihal, kudai sežo oli nostettu Mark Pimenovan johtol da kudamas Pimenov jällespäi eli.

  • Suuri pruazniekku Anukses

   Lapsien runoloin lugijoin kilvat piettih Anukses.

  • Taratammo karjalakse

   Sulakuun 19. päivänny Anuksen Kanzallizes kirjastos piettih erähänkerdaine Taratammo karjalakse -vastavus, kudai kuuluu Karjalan kaunisliteratuuran Vladimir Brendojevan nimizeh Täs synnynrannan minun algu -festivualin hantuzih.

  • Ornamenttien simvolikielen harmonija

   Šuomelaiset käsityötaijon ammattimiehet Kaarina Kailo ta Irma Heiskanen ollah varmat, jotta myöštyen ikivanhan kulttuurin juuriloih voit muuttua ihmisen šuhtautumisen luontoh ta toisihis.

  • Silmänlipahtus: Mustoristu voinal kuolluzile

   Šuojun stansii -kyliä vaste azetettih mustoristu voinal kuolluzile 24. sulakuudu. Sit kohtas ligakuun 6. päivänny vuvvennu 1941 omua muadu puolistamas oldih 313. da 37. ammundudiviiziet, 51. da 52. ammundupolkat, myös 1. kebjei ammundubataljounu.

  • Vardoimah tullah parahat

   Sulakuun lopus Petroskoin Velleskalmu da Tundemattoman saldatan kalmu Igähizen tulenke -kunnivokohtan tyveh rubei toimimah vardoičusjoukko. Moizii vardoičusjoukkoloi rubieu toimimah Karjalan joga piiris muga sanottulois Postu n:o 1 -kohtis.

  • Oigien puolen saldatat

   Voiton 70-vuozipäiväkse Karjalan Kanzallizes muzeis avavuttih Oigien puolen saldatat da Sinä kirjutat kirjastu minule -ozuttelut.

  • Solomonan opastukset

   Biblien kiännändyistituuttu piästi ilmah Solomonan sananpolvien kniigan, kudaman livvikse kiändi Zinaida Dubinina

  • Silmänlipahtus: ”Kezävehkehet ozakkahale lugijale”

   Veškelykses ”Oman Muan” toimittajat lehten 25-vuozipäiväle omistetus konferensies piettih arbajazet lehten tiluajien keskes.

  • Suures voinas omal kielel

   Kanzallizen poliitiekan ministerstvan pietyn kanzalliskielizien lehtimiehien, TV:n da raadivon toimittajien kilvan tulokset ollah tietois. Kilbu piettih Voiton 70-vuozipäivän hantuzis. Karjalakse kirjuttajis paras kirjutus oli Natalja Sinitskoil, kudai kirjutti kuulužas fotokorrespondentas Viktor Troševas.

  • Karjalan kieleh suau opastuo

   Lopul sulakuudu Alavozen školas piettih jogavuodehine livvikse runoloi lugijoin kilbu. Sih tänävuon yhtyi 16 algukluasoin opastujua.

  • Karjalažus viritti vallentunalazet

   Raija Pyöli gostis Ruočin mual

  • Midä ei ozuteta muzeis

   Kanzallizes muzeis ozutettih voinanaigazii vehkehii, kudamat tänävuon ei puututtu voinale omistettuh ozutteluh.

  • Uuzi da vahnu kino

   Voiton 70-vuozipäiviä vaste Ven’an kinoteatrois ruvettih ozuttamah uuttu Renat Davletjarovan fil’mua ”A zori zdes’ tihije”. Fil’mu, kui vahnugi Stanislav Rostotskoin, kuvattih Karjalas.

Partn`ourat