Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

2015

  • Kusgi väheni, kusgi liženi

   Oraskuun 25. päivänny Karjalan piämies Aleksandr Hudilainen pidi vuoronmugazen press-konferensien.

  • Opastustu suures sportumiehes

   Oraskuun allus Petroskoih enzi kerdua käi tundiettu tennisistu Anastasija Miskina. Anastasija on Roland Garros -kilvan voittajannu.

  • Eliä ezi-ižien elaigua

   Karjalazen naizen Nina Nikitinan elaigu on kiini ezi-ižien roindumuah – Meččelän kyläh da Siämärven kul’tuurah.

  • Karjalastu ymbäri muailmua

   Oraskuun loppupuolel Ruočis Stokgol’mas piettih karjalan kielen kursit, kudamat kestettih kaksi päiviä. Kursiloin luadijannu oli Karjalan kielen suvaiččijat Ruočis -yhtistys.

  • Lapšuš piikkilankan takana

   Filmi keškityšleirien alaikäsistä vankiloista šuurešti vaikutti nykyajan nuorih

  • Nuoriso on puhtahuon puolešta

   Oraškuun viimesenä päivänä Petroskoissa piettih šuuri RAZ SBOR -aktijo.

  • Auttua koko muajilmalla

   Oraškuušša Jyškyjärven kulttuuritalo kärši tulipalošta, nyt kyläläiset kunnoššetah kulttuurilaitokšen tiloja.

  • Karjalan tašavalta täytti 95 vuotta

   Yhekši päiväkši Sortavalašta tuli Karjalan piäkaupunki.

  • Kipinä šai Sampo-palkinnon

   Karjalan tašavallan 95-vuotispäivän juhlašša Sortavalašša taitehen ta kulttuurin ruatajilla oli myönnetty Sampo-palkinto. Kipinä-kuukaušilehen kollektiivi piäsi palkinnon laureattijen lukuh.

  • Nygyaigaine yliopisto

   Petroskoin valdivonyliopistos 2. kezäkuudu oli järjestetty press-tuuru. Se oli jo toine tämän jyttyine. Sen aigah oli vastavus Petroskoin valdivonyliopiston rektoranke – Anatolii Voronin vastai žurnalistoin kyzymyksih. Sit oli tuttavusmatku yliopiston mediakeskukseh, sen jälles – pagin ”U.M.N.I.K.” -kilvan voittajienke da lopukse – ekskursii vaste kohendettuh yliopiston yhteseländykodih.

  • Luonnon helmah puhtahan tunnon kera

   Koštamukšešša piettih ekologini Puhaš aloveh – puhaš omatunto -aktijo

  • Runokilpailun tulokšet ilmotettu

   Tänä vuotena Šuuren Voiton 70-vuotispäivän merkeissä Karjalan Rahvahan Liitto järješti runokilpailun, kumpasen teemana oli šota.

  • Kaupunki karjalaisittain

   Uuvven projektin puittehissa Oma pajo -kuoro ošallistu mukavah flash mobih.

  • Kinnas – vuozipäivyniekku

   Kindahan kyläs jo 30. kerdua piettih juumoran festivuali. Sen programmu oli luajittu eri mielien da eri maguloin myödäh.

  • Pitkän taibalehen enziaskelet

   Kezäkuun algupäivin Petroskoin linnas ruadoi etnokul’tuurine luageri ”Nuoret vastavutah Karjalan mual”. Sidä pidämäs oli kogo joukko virrallistu laitostu: Kanzallizen poliitiekan da Opastusministerstvat, Petroskoin valdivonyliopisto da Turizmukeskus.

  • Tule opastumah etnokursale

   Karjalan kul’tuuran da taidoloin kolledžu keriäy etnotaijon kursan. Dokumentoin vastah otandu algavui 15. kezäkuudu da jatkuu elokuun 1. päivässäh.

  • Pieni muzei – suuri histourii

   Huittinen on linnu, kudai on Satakunnan muakunnas Päivänlaskun Suomen gubernies. Se oli perustettu vuvvennu 1856, linnan stuatusan se sai vuvvennu 1977.

  • Nouzou ku nostetah

   Karjalan kieligi, kui Karjalan Kielen kodi, nouzou, ku myö iče vai ruammo sen hyväkse da tovvellizesti uskommo sih, ku se on pättävy kieli tuliesgi aijas.

  • Pane tallele karjalaine suarnu

   Karjalazet rahvahanrunohuon suvaiččijat uvvessah suadih suuri lahju. Karjalan kielen, literatuuran da istourien instituutan internet-sivuloile on pandu Karjalazet rahvahan suarnat: Pohjas-Karjal -kniigan elektronnoi versii. Net ollah algukielel: vienakse da on annettu niilöin kiännökset ven’akse.

  • Nadežda eläy toivošša

   Uuši vanhukšien hoitokoti avasi oveh Kalevalašša

  • Petroskoin pruazniekkurannal

   Suovattan, 27. kezäkuudu Petroskoin linnu pruaznuičči oman 312- vuozipäiviä. Tavan mugah linnan pruazniekkupäivänny oli äijy mieldykiinnittäijiä piduo: Folk-puusto “Šipainiekku-stiili”, Lahju linnale -aktsii, meren festivuali “Taivahankarvaine Onego-2015”, sportuprogrammua, “Ammattitaloin huonukset”, pikkarazien kal’askoin paruadu. Oldihgi jo perindöllizet joukkoviestimien kävelykuja da “Vahnan linnan il’l’uuziedu”.

  • Ulgomualazekse agentakse pandu “Nuori Karjala” andau suudoh

   “Nuori Karjala” – Karjalan tazavallan yhteskunnalline organizatsii ei pie omua iččie ulgomualazennu agentannu. Karjalan da Moskovan virguniekoin piätösty ruvetah vastustaman suvvon kauti. “Nuordu Karjalua” autetah da kannatetah kogo mierol.

  • Kel ei olluh lepitty oza eliä Voitonpäivässäh

   Veškelyksen kyläs pandih muah ei ammui löyttylöin saldatoin luut.

  • Periodikašša enemmän paissah mediakeškukšešta

   Itämerenšuomelaisien kanšojen resurssikeškuš -projektin venäläis-šuomelaisen työryhmän jäšenet tavattih Periodika-kuštantamošša 24. kešäkuuta.

  • Opaštaja jiäy ijäkši šyväimeh

   Piäštötutkintojen tiukka aika on männyn ohi, viimesen koulujuhlan iänet on hilletty.

Partn`ourat