Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Konzuto sie päiväine oli Jumalannu...

// Kuva: Jelena Filippova

Natalja, kniigu puutui jo meijän toimitukseh. Olet viijentostu kiändäjän yhtes riävys, sinuh niškoih on kirjutettugi sie ynnälline sivu. Kiändäjien joukos ollah moizet tutut suomi-igrilazet kirjuttajat kui virolaine Arvo Valton, hantilazet Jeremei Aipin da Maria Voldina, mansilaine Juvan Šestalov, mokšalaine Valentina Mišanina, marilaine Zoja Dudina, vengru Nad’ Katalin, udmurtilaine V’ačeslav Ar-Sergi... Ole hyvä, sanelei, kui hommu puutui käzih? Kui otiittos? Onnuako, ezmästy kerduahäi kiännät toizien runoloi...

– Pošti nareko da šuutkahes otiimmosgi! Erähiči huondespäiväl minulleni soitettih Hanti-Mansiiskan Duumaspäi (se oli deputuatan abuniekku) da kehitettih kiändiä paikallizen kirjuttajan, Duumas ruadajan miehen erähii mieleh painujii runoloi. Sellitettih, ku se on uuzi projektu kiännösrunohuon hyväkse, parahite literatuuran vuodeh menii. Minä ezmäi rubein vihjuamah toizih, pädevembih karjalazih runoilijoih. Yhtelläh potakoittih oppie. Kerras pyörähtimmös internettah kaččomah, ken hozi se on – Dmitrii Mizgulin. Viizikymmenvuodehine ven’alaine bankiiru, Murmanskah rodivunnuh, Hanti-Mansiiskas eläi da ruadai, Ven’an kirjuttajien Liittoh kuului, monien runokogomuksien ilmah piästäi. Hänen runot ollah kiännetyt frantsien, anglien, serboin, ukrainan, griekoin, vengroin, tatuaroin, suomen, estounien dai monien muijien kielel. Ohoh, abrikuičen, karjalakse vie ei ni ole!.. 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat