Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kursit ruavahile

// Kuva: Irina Pogrebovskaja

Karjalan kielen kursit Veškelyksen kyläs on Suomen Pohjanmaa-Karjala-, Anuksen Intra-laitoksien da Veškylys -etnokeskuksen yhtehine projektu. Sen tarkoituksennu on opastua kylän rahvastu karjalan kieleh, ku net oldas tuvenny omile lapsile, kudamat opastutah karjalua kielipezis da päivykodilois.

Tuhukuun 1. päiväs kezäkuun loppussah kylän 20 hengie opastuttih liygii kaksin čuasun nedälis. Opastajakse tuli Veškelyksen školan karjalan kielen opastai Oksana Serebr’annikova. Opastai maltoi kiinnostuttua rahvastu kieleh, rubei sellittämäh kieldy aluskivilöis. Rahvas mielihyväl kuunneltih opastajua da čopakosti luajittih kai, midä heile annettih luajittavakse kodih. Toiči urokoil kižattihgi, a sit, jo čuajustolan tyves rakkahal paistih sidä, midä jo opastuttih da mis kohtas on vaigevustu.

Tämä projektu on rattahil jo vuvves 2012 Anuksen piiris. Mulloi projektu siirdyi Veškelykseh, projektu jatkuu tuliel aigua. 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat