Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kyykkä-pelin kehittämini anto hyvie tulokšie

Kyykkäpeluajat Karjalašta ošallissuttih kanšainvälisih kilpailuih Piiterissä. Naispeluajista parahana oli Kalevalan kyykkäpelin kehittäjä ta Kyykkäret-joukon peluaja Žanna Tikkanen (enšimmäini vaš.). Toisella paikalla piäsi Vieljärven kyykkäpelin harraštj

Venäjällä gorodki-nimini peli on hyvin šuosittu urheilulaji, kumpaista pelatah ammatillisellaki tašolla. Gorodki-pelin lajih kuuluu kolmiottelu, kumpaseh kuuluu klassiset, europpalaiset ta šuomelaiset gorodki. Viimekši mainittuo Karjalašša ta Šuomešša tiijetäh kyykkä-nimellä. Ammatillisien gorodki-peluajien pitäy ošata kaikkie näitä pelin lajija piäštyäkšeh korkiella urheilutašolla. Tämä on hyvä keino kehittyä kyykkä-pelie ta šamoin gorodki- ta kyykkäjärještöjen välistä yhteistyötä.

Kanšainväliset kyykkäpelikilpailut piettih Piiterissä 27.–28. kešäkuuta. Kilpailuih yhyttih erilaiset joukot, niijen luvušša oltih joukot Šakšašta, Virošta ta Venäjältä (Piiteristä, Čerepovetskista ta Karjalašta). Kilpailut avasi Piiterin Gorodki-urheilun presidentti Jevgeni Artomonov, hiän toivotti kilpailijilla lykkyö ta hyvie tulokšie. Peluajat kilpailtih viijellä kentällä: kolmella pelattih miešjoukot, nelläš oli tarkotettu naisjoukoilla ta urheiluveteranit kilpailtih viijennellä kentällä.

Karjalan miešjoukot valitettavašti ei onnissuttu piäšömäh voittopaikalla, kuitenki kaikki kilpailun ošallistujat šuatih hyvän kokemukšen kuin pelissä, šamoin ni kilpailujen järještämiseššä.

Karjalan kyykkäpeluajat ta pelin harraštajat onnitellah karjalaisie naisie ta toivotah, jotta täštä voitošta tulou hyvä esimerkki Karjalan nuorilla ta hyö niise innoššutah kyykän peluamisešta.

Hyvänä keinona luatie kyykkäpeli šuositukši olis še, kun peli lisättäis GTO-normien tašavallan komponenttih. Täštä kerto tašavallan nuorison, liikunnan ta urheilun ministeri Aleksandr Voronov. Hiän kiinnitti huomijuo šiih, jotta nykyjäh kyykkäpelie kanšallisena urheilulajina hyvin aktiivisešti kehitetäh ta luajitah pelie tunnetukši. Karjalašša järješšetäh kuin piirienvälisie, šamoin ni kanšainvälisie kilpailuja.

Venäjän eri kaupunkiloista tullehie liikunnan opaštajie ta virkamiehie tuttavuššutettih kyykkä-pelih. Karjalaiset kyykkä-pelin kehittäjät järješšettih niillä 25. kešäkuuta kyykkä-pelin muasteri-opin. Kaikki muasteri-opin ošallistujat jiätih tyytyväisiksi. Nyt ministerijöššä kehitetäh kyykkä-pelin eri ikäryhmien tulošrajoja ili normija.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat