Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kunnon työn puolešta

Ammattiliittojen vuatimukšena on pohjoisetujen šäilyttämini ta progressivisen verotukšen hyväkšymini // Kuva: Olga Melentjeva

Ser’otan huomenekšella Karjalan piäkaupunkin työelämä oli alkan lukusilla ammattiliittojen mielenošoitukšilla. Mieltäh ošoittajat ihmisjoukot keräyvyttih kaupunkin eri paikoissa: Karjalan Tašavallan Lakijenluajintakokoukšen, tašavallan ta kaupunkin Hallituštalojen, Petroskoin valtijon yliopiston šekä šuurien kauppakeškukšien ieššä. Mielenošoitukših ošallissuttih bydžettilaitokšien etuštajat – opaššuš-, kulttuuri-, tervehyšhoito-, rakennuš-, liikenneh- ta tienhoito- šekä meččä- ta kauppa-alan ruatajat.

Mieltä ošoittajat oli kekšitty erilaisie protestimuotoja, kuitenki piävuatimuš kaikilla oli yhtehini: palkkojen indeksoinnin on oltava inflatijota šuurempi.

– Tilaštotietojen mukah tänä vuotena Karjalašša ta Venäjällä väještön realiset tulot on šupissuttu 10 prošentilla eikä ole luvašša mitänä palkkojen indeksointie bydžettialan ruatajilla, Karjalan ammattiliiton piämieš Ilja Kosinkov korošti. – Šentäh ammattiliittojen piävuatimukšena on še, jotta inflatijon noušun mukah on noššettava palkatki. Hallitukšen šuunnitelmissa enši vuotena on noštua pensijat ta sosialiavuššukšet. Onnakko verraten inflatijon noušuh šiinä ei tule šuurta lisäyštä. Ruatajien ihmisien palkoista ei ole mitänä pakinoja. Myö jo pitimä neuvotteluja hallitukšen kera ta šopima palkkojen noštamisešta sosialialan ruatajilla ta päiväkotien kašvattajilla, onnakko näitä toimija ei riitä.

Šamoin ammattiliittojen vuatimukšena on pohjoisetujen šäilyttämini ta progressivisen verotukšen hyväkšymini. Kosinkovin mieleštä pohjoisalovehien eryähien etujen turvuamini on annettava federalisella tašolla:

– Nykyjäh kaikki pohjoislisäykšet ta -etut on šiirretty työnantajien ta paikallisien šekä alovehellisien bydžettien harteilla, kumpaset ei šelviyvytä täštä kuormitukšešta. Myö ajattelemma, jotta täššä kyšymykšeššä regioni tarviččou federalista apuo.

Muajilman Kunnon työn päivän puittehissa Karjalan ammattiliitot oli järješšetty Petroskoissa kahekšan mielenošoitušaktijuo. Mielenošoitukšie piettih šamoin Kemissä, Louhešša, Pitkärannašša, Karhumäješšä, Puudožissa, Segežašša, Kontupohjašša ta Sortavalašša.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat