Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Olis aigu ottavuo ruadoh

Paginsanaknigaine kerjalan kielel

Pahakse mielekse paginah ei voidu yhtyö Pyhärven da Kentjärven lyydiläzet, ga heijän ruadolois isntundos saneli Aleksandra Rodionova, Kieli-instituutan tutkii:

- Pyhärves kuvven kuun aloh piettih lyydiläzien kursit. Kolmekymmen yheksä hengie kerävyttih kerran nedälis puoleksetostu čuassuu. Kursilois opastajannu oli priäžäläine Vera Ivanova. Pahakse mielekse nygöi kursiloi kyläs ei ole, sendäh ku opastajal on loittoine matku eländykyläspäi Pyhärveh. Opastujien keskes oli kaksi kieldy maltamattomua, dostalit ellendettih da erähät maltettih paista...

Liygiläzet nevvottih heile, toinah olis parembi allus luadie paginsanakirju. Se kehoitus rodih lyydiläzile mieleh da yhtes piätimmö, ku painammo lyydikse kirjutettuu paginsanaknigastu Oma Mua –lehtes...

 

Lugijan mielii
  • Pidäy kohendua15.10.2015 | 09:55
    Täs kirjutukses on äijy viärii dieloloi, kuduat pidäy kohendua. Pühärven opastajii ei olluh istundoh, gu heidy ei ole sih aijoissah kučuttu. Tänävuon lyydii opastetah Pyhärven školas (Zinaida Matikainen) dai lapsiensavun joukos (Svetlana Patrakejeva). Lizäkse Pyhärven juuret -seuran ristikanzat paistah lyydikse omis kerähmölöis. Natalja Kruglova jatkau lyydin opastustu Kenjärven školas jygevyksis kaččomattah. Miikul Pahomov on työndänyh täh istundoh Školasanaston da toizen kluasan opastuskniigan, kuduadu hyö Tamara Ščerbakovanke ruattih hätken yhtes. Se jäi painamattah, ga se ei olluh Miikulan viga, a opastusalan spetsialistoin, kuduat kačottih, gu opastuskniigaine ei vastua opastusstandarttua. Nämih opastusmateriualoih näh kirjutukses ei ole ni yhty sanua. – Mikse toimitus ei tarkasta faktoi?
  • seminuaran ozanottai28.10.2015 | 21:00
    Pyhäjärves da i Kenjärves lyydin opastundas seminuaral saneli L. Konovalova, häi sanoi, gu Pyhärjaves opastetah lyydikse skolas dai lapsiensavus (kaikkiedah opastuu 20 lastu), vaigu lehtes sit ei olluh kirjoitettu.
    Hyvä, gu Kenjärves opastus jatkuu!
Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat