Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Paras lyydiläine pereh vallittih Pyhärves

Kilvan piäpalkindo – suomelas-ugrilaine tiähti. Luadii on Kirill Čurakov, Pyhärvi. // Kuva: Ol’ga Dubitskaja ”Oma Mua”.

Kodirandaine -kilbah yhtyi kolme perehty. Munjärvenlahtespäi tuli Vera  Jakovleva Kat’a-bunukanke, Kuujärvespäi tuli Mel’nikovijen suvun nastu. Pyhärvie ezitettih Fokinin sevoittaret...

Tärgienny kilvan etuapannu oli oman rovun prezentatsii. Nägyi, ku perehet hyvin valmistuttih sih: tutkittih oman perehen histouriedu, kerättih kuvua da dokumentua.

Kilbuniekoin stolat oldih tävvet eriluadustu syömisty: šipainiekkua, kalakurniekkua, kiiselii, maiduo, sul’činua, čupukkua, buolua talkunjauhonke.

Suarnan ezittämine oli kilvan mieldykiinnittävin oza. Jakovlevat Munjärvenlahtespäi yhtes Petrovskoin horanke ozuttih suarnu ”Kaksi kezräjiä lammin vieres”. Pyhärveläzet ozutettih ”Kui kaksi mužikkua kalah käydih”... 
Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat